Jak odnowić lub unieważnić certyfikat kwalifikowany?

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) przedłuża okres jego ważności o kolejny 1 rok lub 2 lata.

UWAGA: Zaleca się, by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany może posiadać okres ważności rozpoczynający się do 60 dni od momentu jego wydania - tym samym można odnowić posiadany certyfikat, tak aby był on ważny dopiero od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

Zakup odnowienia podpisu elektronicznego składa się z następujących części:

 • Wybierz w sklepie odnowienie podpisu elektronicznego (na rok lub 2 lata) i dodaj usługę do koszyka
 • Po wybraniu usługi/usług sprawdź zawartość koszyka a następnie zatwierdź zamówienie przez kliknięcie przycisku złóż zamówienie
 • Kolejnym krokiem zakupu jest Zalogowanie się do swojego konta w sklepie:
  1. Jestem klientem sklepu i posiadam konto w sklepie – Zaloguj się na swoje konto
  2. Nie posiadam konta w sklepie – Załóż nowe konto w sklepie
 • Uzupełnij informacje adresowe oraz upewnij się, że dane są wpisane poprawnie.
 • Wybierz odpowiednią formę płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny lub płatność kartą. Dokonaj płatności.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zostanie wysłany kod do odnowienia certyfikatu
Procedura odnowienia certyfikatu kwalifikowanego
KROK 1 z 3 - Zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.

Zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowanego w sklepie internetowym

Wybierz z oferty sklepu internetowego odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – okres ważności może być inny niż okres ważności certyfikatu, który obecnie posiadasz. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Po odnotowaniu wpłaty za wybrane odnowienie, otrzymasz drogą elektroniczną 16-cyfrowy kod aktywacyjny. Zostanie on dostarczony na, powiązany z kontem w sklepie internetowym, adres poczty elektronicznej.

» przejdź do sklepu

Zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowanego w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC / Punkcie Partnerskim – w postaci Karty Aktywacyjnej

Dokonując zakupu w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC lub Punkcie Partnerskim możesz dokonać aktywacji odnowienia w trakcie jednej wizyty.

»znajdź najbliższy Punkt Rejestracji

»znajdź najbliższy Punkt Partnerski Unizeto Technologies SA

»informacje na temat Kart Aktywacyjnych

KROK 2 z 3 - Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego

Jeżeli posiadasz już kod aktywacyjny służący do odnowienia certyfikatu kwalifikowanego (w formie Karty Aktywacyjnej lub w formie elektronicznej), możesz przystąpić do kroku 2. Aktywacji odnowienia możesz dokonać na dwa sposoby.

 • Samodzielna aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego drogą elektroniczną.

  Przed przystąpieniem do aktywacji upewnij się, że posiadasz:

  • ważny certyfikat kwalifikowany, który zostanie odnowiony,
  • najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManager, która dostępna jest tutaj,
  • zainstalowane oprogramowanie Sun Java Runtime Environment (w wersji 1.6.0_10 lub nowszej – dostępne pod adresem http://java.com

  Jeżeli powyższe warunki są spełnione przejdź na stronę aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.

  Proces aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego składa się z następujących etapów:

  • logowanie,
  • wprowadzenie kodu aktywacyjnego do odnowienia certyfikatu kwalifikowanego,
  • weryfikacja z możliwością modyfikacji danych Subskrybenta,
  • złożenie podpisu elektronicznego pod Aneksem do Umowy z Subskrybentem.

  Na każdym z etapów otrzymasz informację o niezbędnych czynnościach.

  Podpisany elektronicznie Aneks jest automatycznie przekazywany do CERTUM i na jego podstawie, w ciągu 7 dni roboczych, zostanie wydany odnowiony certyfikat kwalifikowany.

  Szczegółowa instrukcja procesu odnowienia certyfikatów kwalifikowanych PDF

  »Rozpocznij aktywację odnowienia certyfikatu kwalifikowanego drogą elektroniczną

 • Aktywacja odnowienia w Punkcie Rejestracji / Punkcie Partnerskim

  Proces aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego można także przeprowadzić przy udziale operatora jednego z Punktów Rejestracji / Punktów Partnerskich. W tym celu należy przygotować kartę kryptograficzną (pamiętając kod PIN do niej), zawierającą certyfikat kwalifikowany, który ma zostać odnowiony oraz dowód tożsamości na podstawie,którego został wydany certyfikat. Operator wybranego punktu zrealizuje procedurę odnowienia i odpowie na wszelkie pytania (w przypadku Punktów Partnerskich jest to usługa dodatkowo płatna).

  »znajdź najbliższy Punkt Rejestracji

  »znajdź najbliższy Punkt Partnerski Unizeto Technologies SA

KROK 3 z 3 - Pobranie certyfikatu na kartę kryptograficzną.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany zostanie wydany najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do umowy z Subskrybentem.

Informacja o wydaniu odnowionego certyfikatu kwalifikowanego, wraz z odnośnikiem do strony internetowej, przez którą można go pobrać, zostanie przekazana na adres e-mail przypisany do danego Subskrybenta

Aby wgrać certyfikat kwalifikowany na kartę kryptograficzną, należy zalogować się do systemu CERTUM PCC. W tym celu kliknij link przesłany w powiadomieniu CERTUM PCC i podaj numer swojej karty (na rewersie) oraz numer PESEL. Certyfikat można wgrać na kartę na 2 sposoby.

 • Automatycznie (zalecane)

  Taka instalacja certyfikatu kwalifikowanego odbywa się za pośrednictwem apletu JAVA (jeżeli Twój komputer nie ma zainstalowanego środowiska Java lub z jakichś powodów nie możesz wgrać automatycznie certyfikatu na kartę, przejdź do ręcznej instalacji certyfikatu).

 • Ręcznie

  Pobierz i zapisz na dysku twardym Twojego komputera certyfikat. Certyfikat zapisze się na dysku w formacie nazwa_pliku.CER. Uruchom oprogramowanie proCertum CardManager (pobierz oprogramowanie), przejdź na zakładkę profil bezpieczny, a następnie wgraj certyfikat na kartę za pomocą przycisku "Zapisz certyfikat".


Unieważnienie podpisu elektronicznego

Certyfikat kwalifikowany można unieważnić:

 • przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
 • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: 801 540 340 lub +48 91 4801 360,
 • w najbliższym Punkcie Rejestracji,
 • wysyłając wniosek faksem pod numer 801 540 340 lub +48 91 4801 360 (pobierz wniosek)
 • na podstawie przyczyn wymienionych w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego – dla kwalifikowanych usług certyfikacyjnych

Certyfikat kwalifikowany uniwersalny zawierający dane Subskrybenta, może zostać unieważniony tylko na jego wniosek.

Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony zarówno przez Subskrybenta, jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu, wymagane będzie zweryfikowanie zarówno danych Subskrybenta, jak i danych upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu. Przed przystąpieniem do unieważnienia prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów zawierających informacje, które zostały podane w trakcie procesu wydawania certyfikatu kwalifikowanego.

Czy firma może dokonać unieważnienia certyfikatów kwalifikowanych zakupionych dla swoich subskrybentów?

Tak – jest to możliwe w przypadku certyfikatów z dodatkowymi danymi. Do wniosku o unieważnienie, należy dołączyć dokument stwierdzający anulowanie pełnomocnictwa/anulowanie mianowania bądź odwołanie ze stanowiska Subskrybenta, którego certyfikat ma być unieważniony.

Jak unieważnić certyfikat kwalifikowany w przypadku śmierci Subskrybenta?

W przypadku śmierci Subskrybenta do wniosku o unieważnienie certyfikatu kwalifikowanego należy dołączyć kopię aktu zgonu.

Kiedy należy przystąpić do procesu odnowienia posiadanego certyfikatu kwalifikowanego?

Zalecamy rozpoczęcie procesu odnowienia co najmniej na 14 dni przed wygaśnięciem posiadanego certyfikatu kwalifikowanego.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany może posiadać okres ważności rozpoczynający się do 90 dni od momentu jego wydania - tym samym można odnowić posiadany certyfikat tak aby był on ważny dopiero od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

Czy CERTUM PCC poinformuje mnie, że mój certyfikat kwalifikowany wygasa?

Tak, 60, 30, 14 oraz 7 dni przed upływem okresu ważności danego certyfikatu kwalifikowanego, CERTUM informuje drogą elektroniczną, że zbliża się koniec okresu ważności certyfikatu i konieczne jest jego odnowienie.

Posiadam certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok – czy mogę odnowić go na 2 lata?

Tak, w trakcie procesu odnowienia istnieje możliwość zmiany okresu ważności posiadanego certyfikatu kwalifikowanego. W tym celu w trakcie zakupu odnowienia, w kroku 1, należy wybrać odpowiedni kod aktywacyjny.

Mój certyfikat kwalifikowany wygasł, czy mogę go odnowić?

Nie, odnowieniu podlegają jedynie ważne certyfikaty kwalifikowane, ponieważ podczas procesu odnowienia, konieczne jest złożenie podpisu elektronicznego pod Aneksem do Umowy z Subskrybentem.

Jeżeli istnieje konieczność posiadania certyfikatu należy:

 • w przypadku Subskrybentów posiadających karty z numerem 16-cyfrowym, zakupić Kartę Aktywacyjną „Certyfikat kwalifikowany dla posiadaczy kart cryptoCertum”, która pozwoli na pobranie kolejnego certyfikatu kwalifikowanego dla posiadanej karty kryptograficznej. Na jedną kartę kryptograficzną można uzyskać łącznie do 3 certyfikatów kwalifikowanych (wliczając w to certyfikaty, które zostały wcześniej usunięte/unieważnione) wydanych dla tego samego Subskrybenta.
 • w przypadku Subskrybentów posiadających karty z numerem 8-cyfrowym, zamówić usługę "Wymiana karty kryptograficznej dla posiadaczy certyfikatu kwalifikowanego", która pozwoli na uzyskanie nowej karty kryptograficznej, na którą będzie istniała możliwość uzyskania nowego certyfikatu kwalifikowanego.

W obu powyżej opisanych przypadkach niezbędna będzie weryfikacja tożsamości oraz dostarczenie do CERTUM PCC, wszystkich wymaganych w procesie certyfikacyjnym dokumentów formalnych.

Czy mogę odnowić certyfikat, który wygasł i podpisać dokumenty przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego innej osoby?
Nie, certyfikatu kwalifikowanego, który wygasł nie można odnowić. Podczas aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, dokumenty mogą być podpisane tylko i wyłącznie ważnym certyfikatem, który jest w danej chwili odnawiany.
Ile trwa cały proces odnowienia certyfikatu kwalifikowanego - od zakupu do pobrania certyfikatu?
Zalecamy rozpoczęcie procesu odnowienia co najmniej na 14 dni przed wygaśnięciem posiadanego certyfikatu kwalifikowanego.
Czas trwania całego procesu jest zależny od wybranego kanału sprzedaży oraz formy zakupu kodu aktywacyjnego.
W przypadku zakupu przez sklep internetowy, elektroniczny kod aktywacyjny można uzyskać:
 • natychmiast, w przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym,
 • w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu wpłynięcia opłaty za dane zamówienie - w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.

Następnie użytkownik musi dokonać aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. W trakcie tego procesu podpisywany jest drogą elektroniczną Aneks do Umowy z Subskrybentem. Certyfikat kwalifikowany wydawany jest najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia poprawnie wypełnionego i podpisanego dokumentu.

Odnowiony certyfikat może posiadać okres ważności rozpoczynający się do 90 dni od momentu jego wydania - tym samym można odnowić posiadany certyfikat tak aby był on ważny od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

Mam certyfikat kwalifikowany wydany przez inne Centrum Certyfikacji. Czy mogę go odnowić w CERTUM PCC?

Tak, w tym celu prosimy o udanie się do najbliższego Punktu Rejestracji CERTUM PCC lub Punktu Partnerskiego, aby tam zrealizować proces odnowienia. W cenie odnowienia otrzymają państwo certyfikat kwalifikowany, wydany przez CERTUM PCC na nowej karcie kryptograficznej.

Czy mogę zmienić swoje dane podczas odnawiania certyfikatu?

W trakcie procesu odnowienia istnieje możliwość zmiany niektórych danych kontaktowych, danych identyfikacyjnych oraz danych widocznych w certyfikacie. Zmianom nie podlegają dane takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL oraz niektóre dodatkowe dane identyfikacyjne: NIP, adres itp.

Zmiana danych może spowodować konieczność przekazania dodatkowych dokumentów identyfikacyjnych do CERTUM PCC. Jeżeli zajdzie taka konieczność, nasz operator prześle informacje na podany w danych kontaktowych adres e-mail i poinformuje o dokumentach wymaganych do kontynuowania procesu odnowienia.

Posiadam moduł uwierzytelniający. Dlaczego nie mogę odnowić certyfikatu?

Przykro nam, ale z przyczyn technicznych odnowienie certyfikatu w zestawie z modułem uwierzytelniającym nie jest w danej chwili możliwe. Prosimy o kontakt z naszą infolinią, a otrzymają Państwo nowy certyfikat w cenie odnowienia.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki