Jak odnowić lub unieważnić certyfikat kwalifikowany?

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) przedłuża okres jego ważności o 1 rok, 2 lub 3 lata

UWAGA: Zaleca się, by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany może posiadać okres ważności rozpoczynający się do 60 dni od momentu jego wydania - tym samym można odnowić posiadany certyfikat, tak aby był on ważny dopiero od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

Nie ma możliwości odnowienia certyfikatu jeśli:

 • Certyfikat wygasł.
 • Zmieniłaś/eś nazwisko*
 • Zmieniłaś/eś pesel*
 • Zmienił się identyfikator* – dokument tożsamości (zmiana z dowodu osobistego na paszport i odwrotnie)
 • Zmienił się identyfikator* – dokument tożsamości (ten podany w wygasającym certyfikacie stracił ważność)
 • Zmienił się NIP, REGON reprezentowanego podmiotu* – certyfikat firmowy
 • Posiadany certyfikat jest certyfikatem SHA-1 z identyfikatorem BRAK lub „-„*

* - dane zawarte (widoczne) w certyfikacie.

Zakup odnowienia podpisu elektronicznego składa się z następujących części:

 • Wybierz w sklepie odnowienie podpisu elektronicznego (na rok lub 2 lata) i dodaj usługę do koszyka
 • Po wybraniu usługi/usług sprawdź zawartość koszyka a następnie zatwierdź zamówienie przez kliknięcie przycisku złóż zamówienie
 • Kolejnym krokiem zakupu jest Zalogowanie się do swojego konta w sklepie:
  1. Jestem klientem sklepu i posiadam konto w sklepie – Zaloguj się na swoje konto
  2. Nie posiadam konta w sklepie – Załóż nowe konto w sklepie
 • Uzupełnij informacje adresowe oraz upewnij się, że dane są wpisane poprawnie.
 • Wybierz odpowiednią formę płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny lub płatność kartą. Dokonaj płatności.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zostanie wysłany kod do odnowienia certyfikatu
Procedura odnowienia certyfikatu kwalifikowanego
KROK 1 z 3 - Zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.

Zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowanego w sklepie internetowym

Wybierz z oferty sklepu internetowego odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – okres ważności może być inny niż okres ważności certyfikatu, który obecnie posiadasz. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Po odnotowaniu wpłaty za wybrane odnowienie, otrzymasz drogą elektroniczną 16-cyfrowy kod aktywacyjny. Zostanie on dostarczony na, powiązany z kontem w sklepie internetowym, adres poczty elektronicznej.

» przejdź do sklepu

Zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowanego w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC / Punkcie Partnerskim – w postaci Karty Aktywacyjnej

Dokonując zakupu w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC lub Punkcie Partnerskim możesz dokonać aktywacji odnowienia w trakcie jednej wizyty.

»znajdź najbliższy Punkt Rejestracji

»znajdź najbliższy Punkt Partnerski Unizeto Technologies SA

»informacje na temat Kart Aktywacyjnych

KROK 2 z 3 - Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego

Jeżeli posiadasz już kod aktywacyjny służący do odnowienia certyfikatu kwalifikowanego (w formie Karty Aktywacyjnej lub w formie elektronicznej), możesz przystąpić do kroku 2. Aktywacji odnowienia możesz dokonać na dwa sposoby.

 • Samodzielna aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego drogą elektroniczną.

  Przed przystąpieniem do aktywacji upewnij się, że posiadasz:

  • ważny certyfikat kwalifikowany, który zostanie odnowiony,
  • najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManager, która dostępna jest tutaj,
  • zainstalowane oprogramowanie Sun Java Runtime Environment (w wersji 1.6.0_10 lub nowszej – dostępne pod adresem http://java.com

  Jeżeli powyższe warunki są spełnione przejdź na stronę aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.

  Proces aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego składa się z następujących etapów:

  • logowanie,
  • wprowadzenie kodu aktywacyjnego do odnowienia certyfikatu kwalifikowanego,
  • weryfikacja z możliwością modyfikacji danych Subskrybenta,
  • złożenie podpisu elektronicznego pod Aneksem do Umowy z Subskrybentem.

  Na każdym z etapów otrzymasz informację o niezbędnych czynnościach.

  Podpisany elektronicznie Aneks jest automatycznie przekazywany do CERTUM i na jego podstawie, w ciągu 7 dni roboczych, zostanie wydany odnowiony certyfikat kwalifikowany.

  Szczegółowa instrukcja procesu odnowienia certyfikatów kwalifikowanych PDF

  »Rozpocznij aktywację odnowienia certyfikatu kwalifikowanego drogą elektroniczną

 • Aktywacja odnowienia w Punkcie Rejestracji / Punkcie Partnerskim

  Proces aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego można także przeprowadzić przy udziale operatora jednego z Punktów Rejestracji / Punktów Partnerskich. W tym celu należy przygotować kartę kryptograficzną (pamiętając kod PIN do niej), zawierającą certyfikat kwalifikowany, który ma zostać odnowiony oraz dowód tożsamości na podstawie,którego został wydany certyfikat. Operator wybranego punktu zrealizuje procedurę odnowienia i odpowie na wszelkie pytania (w przypadku Punktów Partnerskich jest to usługa dodatkowo płatna).

  »znajdź najbliższy Punkt Rejestracji

  »znajdź najbliższy Punkt Partnerski Unizeto Technologies SA

KROK 3 z 3 - Pobranie certyfikatu na kartę kryptograficzną.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany zostanie wydany najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do umowy z Subskrybentem.

Informacja o wydaniu odnowionego certyfikatu kwalifikowanego, wraz z odnośnikiem do strony internetowej, przez którą można go pobrać, zostanie przekazana na adres e-mail przypisany do danego Subskrybenta

Aby wgrać certyfikat kwalifikowany na kartę kryptograficzną, należy zalogować się do systemu CERTUM PCC. W tym celu kliknij link przesłany w powiadomieniu CERTUM PCC i podaj numer swojej karty (na rewersie) oraz numer PESEL. Certyfikat można wgrać na kartę na 2 sposoby.

 • Automatycznie (zalecane)

  Taka instalacja certyfikatu kwalifikowanego odbywa się za pośrednictwem apletu JAVA (jeżeli Twój komputer nie ma zainstalowanego środowiska Java lub z jakichś powodów nie możesz wgrać automatycznie certyfikatu na kartę, przejdź do ręcznej instalacji certyfikatu).

 • Ręcznie

  Pobierz i zapisz na dysku twardym Twojego komputera certyfikat. Certyfikat zapisze się na dysku w formacie nazwa_pliku.CER. Uruchom oprogramowanie proCertum CardManager (pobierz oprogramowanie), przejdź na zakładkę profil bezpieczny, a następnie wgraj certyfikat na kartę za pomocą przycisku "Zapisz certyfikat".


Unieważnienie podpisu elektronicznego

Certyfikat kwalifikowany można unieważnić:

 • przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
 • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: 801 540 340 lub +48 91 4801 360,
 • w najbliższym Punkcie Rejestracji,
 • wysyłając wniosek faksem pod numer 801 540 340 lub +48 91 4801 360 (pobierz wniosek)
 • na podstawie przyczyn wymienionych w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego – dla kwalifikowanych usług certyfikacyjnych

Certyfikat kwalifikowany uniwersalny zawierający dane Subskrybenta, może zostać unieważniony tylko na jego wniosek.

Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony zarówno przez Subskrybenta, jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu, wymagane będzie zweryfikowanie zarówno danych Subskrybenta, jak i danych upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu. Przed przystąpieniem do unieważnienia prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów zawierających informacje, które zostały podane w trakcie procesu wydawania certyfikatu kwalifikowanego.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki