proCertum Form

proCertum Form to oprogramowanie, które umożliwia bezpieczne przesyłanie dowolnych dokumentów elektronicznych z wielu lokalizacji (np. oddziałów firmy) do centralnego serwera. Rozwiązanie to składa się z dwóch podstawowych modułów bazujących na architekturze klient – serwer.

  • proCertum Form Senderjest to aplikacja pracująca po stronie klienta, umożliwiającą zaszyfrowanie, znakowanie czasem, podpisanie i bezpieczne wysłanie plików utworzonych przez inne aplikacje.
  • proCertum Form Receiver - aplikacja pracująca po stronie serwera, odpowiedzialna za odbiór i deszyfrowanie plików, weryfikację podpisu elektronicznego oraz dalszą dystrybucję danych zgodnie ze definiowanymi wcześniej schematami działania.
Najważniejsze zalety oprogramowania proCertum Form, to:
  • automatyzacja procesu przesyłania i odbioru, dużych ilości dokumentów pochodzących od różnych nadawców i z różnych lokalizacji,
  • wysokie bezpieczeństwo, zagwarantowana integralność i poufność przesyłanych dokumentów,
  • wyeliminowanie pomyłek pojawiających się przy manualnej obsłudze procesu wymiany dokumentów elektronicznych i ich redystrybucji,
  • minimalizacja kosztów będąca wynikiem skrócenia czasu obsługi procesu wymiany dokumentów i ograniczenia ilości błędów,
  • wiarygodna identyfikacja autora dokumentu,
  • niezaprzeczalność nadania i odbioru.
Case Study: 

Dokumenty Bank Gospodarstwa Krajowego to, działająca od blisko dziewięćdziesięciu lat, państwowa instytucja finansowa... pobierz

Wielkość czcionki