priority1

Jak zainstalować certyfikat SSL (instrukcje)?

CSR (ang. Certificate Signing Request; pol. Żądanie Podpisania Certyfikatu) - to plik generowany przez administratora serwera niezbędny do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny.

Instalacja Certyfikatu SSL zależy od rodzaju oprogramowania, które jest zainstalowane na serwerze.

Nazwa instrukcji Wersja Plik
Apache 1.7 PDF
Exchange 2010 1.0 PDF
Exchange 2013 1.0 PDF
Internet Information Service 5.0 (IIS) 1.3 PDF
Internet Information Service 7.0 (IIS) 1.2 PDF
Internet Information Service 7.5 (IIS) - Konfiguracja corss certyfikatu Certum Trusted Network CA
1.0 PDF
Postfix 1.4 PDF
PureFTPd 1.3 PDF
Sendmail 1.3 PDF
VSFTPd 1.3 PDF
Tomcat 1.1 PDF
Konfiguracja cross certyfikatu Certum Trusted Network CA na serwerze IIS 7.5 1.0 PDF

Uwaga: w przypadku braku możliwości wyświetlenia instrukcji w oknie przeglądarki, należy zapisać instrukcję klikając prawym klawiszem myszy na ikonę pobierania i wskazując w menu opcję "Zapisz element docelowy jako..." lub "Zapisz link jako..."

Archiwalne Instrukcje

Nazwa instrukcji Wersja Plik
Exchange 2003 1.2 PDF
Exchange 2007 1.1 PDF
Lotus Domino 1.1 PDF
PureFTPd 1.3 PDF
Sendmail 1.3 PDF
SunOne Web Server 1.3 PDF
VPN 1.1 PDF

Uwaga: w przypadku braku możliwości wyświetlenia instrukcji w oknie przeglądarki, należy zapisać instrukcję klikając prawym klawiszem myszy na ikonę pobierania i wskazując w menu opcję "Zapisz element docelowy jako..." lub "Zapisz link jako..."