Jak rozpoznać podpis elektroniczny Certum w dokumentach PDF/Adobe?

Dostarczane przez firmę Adobe oprogramowanie do obsługi dokumentów PDF takie jak np.: Adobe Reader, umożliwia wykorzystywanie podpisu elektronicznego Certum. Dzięki temu w podpisanych dokumentach PDF można zweryfikować ich autora oraz autentyczność pochodzenia i tym samym są uznawane na całym świecie jako bezpieczne i zaufane. Chronią tym samym użytkowników przed np.: atakami klasy phishing. 

Każdy użytkownik, który otworzy podpisany elektronicznie plik PDF otrzyma szczegółowe informacje:

  • o autorze,
  • czy użyte podpisy są poprawne,
  • czy informację w dokumencie był zmieniane,
  • dodatkowe informacje – np. o dacie złożenia podpisu elektronicznego.

 

Przykład 1  E-Podpis Certum w oprogramowaniu Adobe

Przyklad_1

Przykład 2  E-Podpis Certum w oprogramowaniu Adobe

Przyklad_2

W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości można zweryfikować autentyczność podpisanego dokumentu z pomocą narzędzi online:

 Zobacz również :

Lista produktów CERTUM wspieranych przez Adobe:


Wielkość czcionki