Jak zainstalować certyfikat (instrukcje)?

Podpis elektroniczny Certum
Szkolenie w e-Akademii Certum z podpisu elektronicznego << Zobacz więcej >>
Filmy instruktażowe
ePodpis Certum w aplikacji JPK: Jak wskazać ścieżkę do sterownika karty kryptograficznej Certum w oprogramowaniu JPK Ministerstwa Finansów? zobacz film
Znacznika czasu - konfiguracja w Adobe Acrobat Reader DC: Film pokazuje krok po kroku, jak należy skonfigurować dostęp do serwera znacznika czasu od Certum w Adobe Acrobat Reader DC. zobacz film
Klasyczny podpis na fizycznej karcie kryptograficznej – certyfikat kwalifikowany w nowej strukturze SHA-2
Nowość: ePodpis Certum - Aktywacja Karty Wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu kwalifikowanego (SHA-2) zobacz film
Nowość: ePodpis Certum - Pobranie Dokumentów Wygenerowanie dokumentów po
wypełnieniu formularza aktywacji Karty/SimplySign (SHA-2)
zobacz film
Nowość: ePodpis Certum - Odnowienie Certyfikatu Odnowienie certyfikatu
kwalifikowanego SHA-1 na SHA-2 Karta kryptograficzna Certum
zobacz film
Nowość: ePodpis Certum - Odnowienie Certyfikatu (generacja kluczy) Odnowienie
certyfikatu kwalifikowanego z generacją kluczy na karcie SHA-1 na SHA-2 Karta
kryptograficzna Certum
zobacz film
Nowość: ePodpis Certum – instalacja certyfikatu Automatyczna instalacja certyfikatu kwalifikowanego na karcie kryptograficznej Certum. zobacz film
Qualified certificate SHA-2
New: Certum e-Signature Certificate installation
Automatic installation of a qualified certificate on a Certum cryptographic card
zobacz film
SimplySign – mobilny podpis elektroniczny – certyfikat kwalifikowany w nowej strukturze SHA-2
Nowość: SimplySign – Pobranie i aktywacja aplikacji
SimplySign
Pobranie i aktywacja aplikacji SimplySign w trybie "wszystko w jednym" - czyli Podpisywanie i Generowanie kodów autoryzacyjnych/token
zobacz film
Nowość: SimplySign – Aktywacja Certyfikatu Wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu kwalifikowanego (SHA-2) zobacz film
Nowość: SimplySign - Pobranie Dokumentów Wygenerowanie dokumentów po
wypełnieniu formularza aktywacji Karty/SimplySign (SHA-2)
zobacz film
Nowość: SimplySign - Odnowienie Certyfikatu Odnowienie certyfikatu
kwalifikowanego SHA-1 na SHA-2 w SimplySign
zobacz film
Nowość: SimplySign –Instalacja Certyfikatu Automatyczna instalacja certyfikatu
kwalifikowanego w SimplySign (SHA-2)
zobacz film
SimplySign - Qualified certificate SHA-2
New: Certum e-Signature - Certificate Activation Activate and automatic installation of
a qualified certificate on a SimplySign
zobacz film
Instrukcje Wersja Plik
Nowość: Przeniesienie certyfikatu kwalifikowanego z karty kryptograficznej na SimplySign instrukcja użytkownika 1.0 PDF
Krok 1 – zakup certyfikatu kwalifikowanego 1.9 PDF
Krok 2 – aktywacja karty Certum 1.9 PDF
Jak prawidłowo skonfigurować środowisko Java 1.1 PDF
Krok 2 - Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego 1.9 PDF
Krok 3 – Pobranie certyfikatu kwalifikowanego 1.9 PDF
Certyfikat Kwalifikowany - Wymagane Dokumenty oraz Weryfikacja Tożsamości 1.3 PDF
Jak zainstalować certyfikat kwalifikowany Certum w programie „Płatnik”- instrukcja 1.8 1.8 PDF
SimplySign w programie „Płatnik”- instrukcja konfiguracji 1.8 PDF
Jak prawidłowo umieścić kartę kryptograficzną Certum MINI w czytniku kart (ACR 39T-A1) 2.0 PDF
Instrukcja wysyłki pliku JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - PDF
SimplySign w eKRS – instrukcja konfiguracji (instrukcja Ministerstwa Sprawiedliwości) - PDF
SimplSign – Iframe, zalecane ustawienia w przeglądarce Google Chrome. - PDF
Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zapisanego na karcie kryptograficznej w programie Adobe Reader (system Windows) 1.0 PDF
Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego dla cudzoziemców 1.1 PDF
Instruction for obtaining a qualified certificate (registration and identity verification) 1.1 PDF
Podpis elektroniczny – Strefa Mac OS X Wersja Plik
PDF
Instalacja sterownika czytnika kart ACS – ACR 39T-A1 w systemie Mac OS X zobacz film
Instalacja proCertum CardManager w systemie Mac OS X zobacz film
Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w systemie Mac OS X zobacz film
Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji proCertum CardManager pod Mac OS X 10.8.x 2.0 PDF
Podpis elektroniczny – Strefa Linux Wersja Plik
Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji proCertum CardManager, obsługa aplikacji proCertum CardManager w systemach Linux 2.0 PDF
Instrukcja obsługi aplikacji proCertum Diagnostic w systemach Linux 2.0 PDF

 

Do otwarcia dokumentów oraz instrukcji w formacie PDF wymagane jest bezpłatne oprogramowanie Adobe Reader, którego najnowszą wersję można pobrać ze strony producenta »przejdź na stronę producenta

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki