Jak kontrasygnować podpis elektroniczny?

 1. Zainstaluj zestaw CERTUM.
 2. Włóż swoją kartę kryptograficzną cryptoCertum do czytnika kart.
 3. Pobierz aktualną wersję oprogramowania proCertum SmartSign (oprogramowanie podpisujące i weryfikujące). Jeżeli posiadasz już zainstalowane oprogramowanie proCertum SmartSign, to jego wersję możesz sprawdzić na stronie głównej programu.
 4. Zainstaluj pobrane oprogramowanie na dysku twardym Twojego komputera.
 5. Znajdź na dysku twardym komputera plik, który chcesz kontrasygnować.
  • Jeżeli plik, który chcesz kontrasygnować został podpisany uprzednio podpisem zewnętrznym (do podpisanego pliku jest dołączony drugi plik tzw. plik podpisu – patrz przykład poniżej) przejdź do punktu 9 niniejszej Instrukcji.


  • Jeżeli plik który chcesz kontrasygnować został podpisany uprzednio podpisany podpisem wewnętrznym (posiadasz jedynie 1 plik, plik podpisu – patrz przykład poniżej ) przejdź do punktu 6 niniejszej Instrukcji.


 6. Kliknij na plik podpisu prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz.


 7. W wyświetlonym przez program oknie naciśnij przycisk Zapisz zawartość. Następnie zapisz plik naciskając przycisk Save. Jeżeli przycisk Zapisz zawartość jest nieaktywny przejdź do punktu 9 niniejszej Instrukcji.


 8. Znajdź zapisany plik na dysku twardym Twojego komputera.


 9. Uruchom program proCertum Smartsign.
 10. Naciśnij przycisk Podpisywanie. Przycisk ten znajduje się w menu głównym programu.


 11. Naciśnij przycisk Dodaj plik, wskaż plik, który chcesz kontrasygnować, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem Otwórz. Plik zostanie umieszczony na liście plików do podpisania.


 12. Jeżeli chcesz kontrasygnować wybrany plik naciśnij przycisk Podpisz znajdujący się w prawym dolnym rogu okna programu.


 13. Poczekaj aż Twój komputer znajdzie wszystkie dostępne certyfikaty. Wybierz certyfikat przy użyciu którego chcesz złożyć podpis, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem OK.


 14. Podaj kod PIN do karty i naciśnij przycisk OK.


 15. Program wykrywa automatycznie, że dokument był już wcześniej podpisany, w związku z czym wyświetli się okno z zapytaniem o akcję. Aby złożyć kontrasygnatę naciśnij przycisk Kontrasygnuj.


 16. Program poprosi o wybór podpisu, który chcesz kontrasygnować. Wskaż go i naciśnij Wybierz.


 17. Jeżeli operacja zostanie wykonana prawidłowo oprogramowanie wyświetli poniższy komunikat. Naciśnij przycisk OK.


Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki