Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:

 • Certyfikatu Trusted VPN

  W przypadku certyfikatu Trusted VPN konieczna jest weryfikacja Subskrybenta. W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  Wymagane dokumenty w przypadku uzyskania certyfikatu przez osobę fizyczną:

  • kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu.

  Dokumenty wymagane od osoby prywatnej reprezentującej inną osobę prywatną lub organizację:

  Jeżeli Subskrybent reprezentuje podmiot, którego dane znajdą się w certyfikacie lub certyfikat zamawiany jest w imieniu Subskrybenta przez inną osobę prywatną:

  • kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane znajdą się w certyfikacie i/lub osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
  • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją lub inną osobą reprezentowaną w certyfikacie.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
     CERTUM PCC
     ul. Bajeczna 13
     71-838 Szczecin

  UWAGA
  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 • Certyfikatu IPSec Client

  W przypadku certyfikatu IPSec Client konieczna jest weryfikacja Subskrybenta. W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  Wymagane dokumenty w przypadku uzyskania certyfikatu przez osobę fizyczną:

  • kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu.

  Dokumenty wymagane od osoby prywatnej reprezentującej inną osobę prywatną lub organizację:

  Jeżeli Subskrybent reprezentuje podmiot, którego dane znajdą się w certyfikacie lub certyfikat zamawiany jest w imieniu Subskrybenta przez inną osobę prywatną:

  • kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane znajdą się w certyfikacie i/lub osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
  • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją lub inną osobą reprezentowaną w certyfikacie.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
     CERTUM PCC
     ul. Bajeczna 13
     71-838 Szczecin

  UWAGA
  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Weryfikacja oraz dokumenty wymagane przy uzyskaniu certyfikatu Test IPSec Client

W przypadku certyfikatu Test IPSec Client konieczna jest weryfikacja Subskrybenta. W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty w przypadku uzyskania certyfikatu przez osobę fizyczną:

 • kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu.

Dokumenty wymagane od osoby prywatnej reprezentującej inną osobę prywatną lub organizację:

Jeżeli Subskrybent reprezentuje podmiot, którego dane znajdą się w certyfikacie lub certyfikat zamawiany jest w imieniu Subskrybenta przez inną osobę prywatną:

 • kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane znajdą się w certyfikacie i/lub osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
 • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją lub inną osobą reprezentowaną w certyfikacie.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
 • pocztą na adres:
    CERTUM PCC
    ul. Bajeczna 13
    71-838 Szczecin

UWAGA
W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.


UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:

 • Dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy,
 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania,
 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.
 
Wielkość czcionki