Jak zainstalować certyfikat SSL (instrukcje)?

 

1. Generator CSR:

CSR (ang. Certificate Signing Request; pol. Żądanie Podpisania Certyfikatu) - to plik generowany przez administratora serwera niezbędny do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny.

Instalacja Certyfikatu SSL zależy od rodzaju oprogramowania, które jest zainstalowane na serwerze.

 

2. Skrócona instrukcja instalacji certyfikatu SSL na serwerze: 
 • Apache instalacja certyfikatu SSL i certyfikatów pośrednich [kliknij - aby rozwinąć]
  1. Do instalacji certyfikatu SSL potrzebne są następujące pliki:

    

  2. Pliki umieść na serwerze, który udostępnia Twoją stronę w odpowiednich katalogach.

   Typowe ustawienia:

   • wygenerowany wcześniej klucz prywatny ssl.key należy umieścić w katalogu /etc/ssl/ssl.key. Uwaga: Prawa do tego katalogu może mieć wyłącznie Apache.
   • pliki yourDomainName.crt i ca-bundle należy przenieść do katalogu /etc/ssl/ssl.crt.

   Ważne: powyższe ścieżki są jedynie przykładami. Twój serwer może posiadać inne - być może będzie konieczna ich modyfikacja.

    

  3. Dokonaj edycji pliku z konfiguracją SSL dla serwera WWW przy użyciu edytora tekstowego.

   Ważne: Lokalizacja tego pliku różni się w zależności od konfiguracji serwera WWW.

   Dla serwera Apache są to:

   • Fedora/CentOS/RHEL: /etc/httpd/conf/httpd.conf
   • Debian and Debian based: /etc/apache2/apache2.conf

   Spotykane nazwy plików dla konfiguracji SSL:

   • httpd-ssl.conf
   • ssl.conf
   • lub w katalogu: /etc/apache2/sites-enabled/

    

  4. W konfiguracji VirtualHost strony, która ma być szyfrowana, należy dodać (jeśli nie istnieją) poniższe wpisy:
   • SSLEngine on
   • SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/ssl.key/server.key
   • SSLCertificateFile /etc/ssl/ssl.crt/yourDomainName.crt
   • SSLCertificateChainFile /etc/ssl/ssl.crt/yourDomainName.ca-bundle (with Apache 1.x SSLCertificateChainFile instead of SSLCACertificateFile should be used)

   Ważne: powyższe ścieżki są jedynie przykładami. Twój serwer może posiadać inne - być może będzie konieczna ich modyfikacja.

    

  5. Konfiguracja dodatkowa
   • SSLProtocol all
    • w Apache 2.4 włączenie protokołów SSLv3 i TLSv1 oraz opcjonalnie TLSv1.1 i TLSv1.2 (w OpenSSL 1.0.1 i wyższych).
    • w Apache 2.2 należy użyć dyrektywy SSLProtocol All -SSLv2. Parametr -SSLv2 wyłącza obsługę przestarzałego protokołu SSLv2.
   • SSLHonorCipherOrder On - wymuszenie przez serwer kolejności stosowania szyfrów
   • SSLCipherSuite ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS - ustawienie priorytetu dla silnych szyfrów, jednocześnie wyłączenie słabych i przestarzałych

    

  6. Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym

    

  7. Zrestartuj serwer używając następujących poleceń:
   • dystrybucje Debian lub Ubuntu: /etc/init.d/apache2 restart
   • dystrybucje Red Hat/Fedora/CentOS: apachectl restart
   • inne polecenia: /usr/sbin/httpsd restart lub /etc/init.d/apache restart
 • IIS 7 - Instalacja certyfikatu SSL [kliknij - aby rozwinąć]
  Instalacja certyfikatu serwera
  1. Po otrzymaniu e-maila zawierającego certyfikat SSL dla serwera, skopiuj go do dowolnego edytora tekstowego i zapisz jako plik z rozszerzeniem .cer (np.www_moja_domena.cer).

    

  2. Aby „zamknąć” wcześniej wygenerowane żądania CSR w IIS i wgrać uzyskany certyfikat SSL należy przejść do Internet Information Services (IIS) Manager, z lewego menu wybierz nazwę swojego serwera. Ze środkowego panelu kliknij w ikonę Server Certificates., a następnie z prawego panelu Actions wybierz Complete Certificate Request.

    

  3. Wybierz plik, który zawiera wystawiony certyfikat serwera. W polu Friendly name: podaj przyjazną nazwę certyfikatu, która ułatwi jego identyfikację, np. www.moja-domena.pl. Zatwierdź przyciskiem OK.

    

  4. Wystawiony certyfikat serwera pojawi się w środkowym panelu Server Certificates.

    

  Powiązanie certyfikatu z witryną
  1. Kliknij na nazwę witryny (Default Web Site) i z menu Actions wybierz Bindings...

    

  2. W wyświetlonym oknie Site Bindings kliknij w przycisk Add....

    

  3. W oknie Add Site Bindings z listy rozwijanej Type: wybierz https, następnie z listy rozwijanej SSL certificate: wybierz certyfikat, który będzie używany dla tej Twojej witryny. Wyświetlona lista zawiera certyfikaty, które posiadają swój klucz prywatny.

    

  4. Po zatwierdzeniu zmian okno Site Bindings powinno wyglądać jak poniżej:

    

  Konfiguracja konsoli MMC
  1. Uruchom konsolę MMC (Microsoft Management Console). Z menu File wybierz pozycję Add/Remove Snap-in...

    

  2. Następnie z listy dostępnych przystawek (snap-ins) wybierz Certificates i kliknij w przycisk Add.

    

  3. Wybierz Computer account i kliknij Next>.

    

  4. Wybierz Local computer i kliknij Finish.
 • IIS 7 - Instalacja certyfikatów pośrednich [kliknij - aby rozwinąć]

  Bardzo ważnym elementem do prawidłowego działania certyfikatu SSL są certyfikaty urzędów pośrednich. Należy je zainstalować na serwerze WWW, aby przeglądarka internetowa poprawnie zweryfikowała wystawcę certyfikatu SSL.

  Uwaga! Czynności opisane w niniejszej instrukcji należy wykonać tylko w przypadku braku zainstalowanych zaświadczeń certyfikacyjnych w systemie Windows 2008/2012 server.

  Instalacja certyfikatów pośrednich
  1. W przypadku certyfikatu Commercial SSL lub jego opcji MultiDomain/Wildcard należy pobrać i zainstalować na serwerze następujący certyfikat pośredni:

   SHA-2

   Klucz urzędu – Certum Domain Validation CA SHA-2 (klucz dostępny jest w kilku różnych formatach);

    

   SHA-1

   Klucz urzędu – Certum Level II CA SHA-1 (klucz dostępny jest w kilku różnych formatach);

    

  2. W przypadku certyfikatu Trusted SSLlub jego opcji MultiDomain/Wildcard należy pobrać i zainstalować na serwerze następujący certyfikat pośredni:

   SHA-2

   Klucz urzędu – Certum Organization Validation CA SHA-2 (klucz dostępny jest w kilku różnych formatach);

    

   SHA-1

   Klucz urzędu – Certum Extended Validation CA SHA-1 (klucz dostępny jest w kilku różnych formatach):

    

  3. W przypadku certyfikatu Premium EV SSL lub jego opcji MultiDomain należy pobrać i zainstalować na serwerze następujące certyfikaty pośrednie:
   1. SHA-2

    Klucz urzędu – Certum Extended Validation CA SHA2 (klucz dostępny jest w kilku różnych formatach):

    SHA-1

    Klucz urzędu – Certum Extended Validation CA SHA-1 (klucz dostępny jest w kilku różnych formatach):

    Klucz urzędu – Certum Extended Validation CA SHA-1 (klucz dostępny jest w kilku różnych formatach):

    

  Instalacja certyfikatów pośrednich na serwerze – krok po kroku

  Z drzewa Certificates (Local Computer) rozwiń gałąź Intermediate Certification Authorities. Wybierz pozycję Certificates, kliknij prawym przyciskiem i wybierz z menu All Tasks -> Import...

  1. W kreatorze importu certyfikatów kliknij Next.

    

  2. Wybierz plik z certyfikatem pośrednim i kliknij Next.

    

  3. Wybierz docelowy magazyn w którym będzie przechowywany certyfikat pośredni. Wybierz Place all certificates in the following store.. Pole Certificate store: powinno wskazywać, Intermediate Certification Authorities.

    

  4. Wybierz plik z certyfikatem pośrednim i kliknij Next.

    

  5. Jeżeli chcesz zainstalować certyfikaty pośrednie dla innych typów certyfikatów należy powtórzyć opisane wyżej kroki (od pkt. 2 do pkt. 6).

    

  6. Zrestartuj usługę IIS.
   Uwaga! W niektórych przypadkach zmiany w konfiguracji IIS-a mogą nie być widoczne po restarcie usługi. W takim przypadku należy zrestartować system operacyjny Windows.

 

3. Darmowa wymiana certyfikatu na nowy za mechanizmu Reissue (ponowne wydanie certyfikatu SSL)
 • Mechanizm Reissue certyfikatu SSL [kliknij - aby rozwinąć]

  Co to jest Reissue?

  Reissue oznacza ponowne wydanie certyfikatu z zachowaniem daty końcowej danego certyfikatu. Ponownie wydawany certyfikat za pomocą tego mechanizmu jest całkowicie darmowy oraz dostępny przez cały okres ważności certyfikatu.
  Mechanizm ten ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

  Mechanizm ten ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

  • Utrata klucza prywatnego,
  • Brak dopasowania certyfikatu SSL do klucza prywatnego,
  • Usunięcie certyfikatu lub klucza z serwera,
  • Wymiana klucza prywatnego,
  • Posiadacz certyfikatu SSL z różnych innych przyczyn chce wymienić posiadany certyfikat na nowy.

  Przed użyciem mechanizmu Reissue należy zapoznać się z poniższą informacją:


  Uwaga - ważna informacja dla użytkowników dokonujących reissue certyfikatu!

  Mechanizm: Reissue / ponowne wydanie certyfikatu

  W przypadku dokonania reissue ważny może pozostać tylko jeden, najnowszy certyfikat. Certyfikat, dla którego wykonano reissue, zostanie automatycznie unieważniony po upływie 2 tygodni od daty skorzystania z mechanizmu reissue certyfikatu. Jest to czas na zamianę certyfikatów na serwerze. Z uwagi na to zachęcamy wszystkich użytkowników korzystających z mechanizmu reissue o niezwłoczne zainstalowanie ponownie wydanego certyfikatu w celu zachowania ciągłości działania certyfikatu na stronie internetowej.


  Nazwa instrukcji Wersja Plik
  Jak skorzystać z mechanizmu Reissue/ponowne wydanie certyfikatu SSL 2.0 PDF

 

4. Instrukcje aktywacji certyfikatów SSL:
Nazwa instrukcji Wersja Plik
Instrukcja aktywacji certyfikatu Certum Commercial SSL 1.0 PDF
Instrukcja aktywacji certyfikatu Certum Trusted SSL 1.0 PDF
Instrukcja aktywacji certyfikatu Certum Premium EV SSL 1.0 PDF

Uwaga: w przypadku braku możliwości wyświetlenia instrukcji w oknie przeglądarki, należy zapisać instrukcję klikając prawym klawiszem myszy na ikonę pobierania i wskazując w menu opcję "Zapisz element docelowy jako..." lub "Zapisz link jako..."

 

5. Archiwalne Instrukcje
Nazwa instrukcji Wersja Plik
Apache 1.7 PDF
Exchange 2010 1.0 PDF
Exchange 2013 1.0 PDF
Internet Information Service 5.0 (IIS) 1.3 PDF
Internet Information Service 7.0 (IIS) 1.2 PDF
Internet Information Service 7.5 (IIS) - Konfiguracja corss certyfikatu Certum Trusted Network CA 1.0 PDF

Uwaga: w przypadku braku możliwości wyświetlenia instrukcji w oknie przeglądarki, należy zapisać instrukcję klikając prawym klawiszem myszy na ikonę pobierania i wskazując w menu opcję "Zapisz element docelowy jako..." lub "Zapisz link jako..."

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki