Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:

 • Certyfikatu Premium EV SSL, (lub jego opcji MultiDomain)  

  W przypadku certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain), tożsamość Subskrybenta certyfikatu jest weryfikowana zgodnie ze standardem Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates.

  Warunkiem wydania certyfikatu Premium EV SSL jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.

  W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  • kopia dokumentu tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny - dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
  • kopia upoważnienia/pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy (wówczas, gdy wnioskodawca nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy),
  • kopia opłaconego rachunku za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny,
  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:
  • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 4257 422
  • pocztą na adres:

  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

  Weryfikacja telefoniczna

  Jeżeli przy składaniu wniosku wybierzecie Państwo weryfikację telefoniczną, CERTUM skontaktuje się pod podany numer telefonu w ciągu 48 godzin roboczych.

  Numer telefonu podany we wniosku w celu dokonania weryfikacji telefonicznej musi być numerem firmowym i być dostępny w publicznie dostępnych rejestrach np. CEiDG, GUS, pkt.pl, panoramafirm.pl, DUNS lub innych publicznych bazach danych zakwalifikowanych do rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji.

 • Certyfikatu Trusted SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)  

  Warunkiem wydania certyfikatu Trusted SSL lub jednej z jego dostępnych opcji MultiDomain/Wildcard jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail.

  W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail - kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
  • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny - tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
  • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 4257 422
  • pocztą na adres:
  • CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

   Weryfikacja telefoniczna

   Jeżeli przy składaniu wniosku wybierzecie Państwo weryfikację telefoniczną, CERTUM skontaktuje się pod podany numer telefonu w ciągu 48 godzin roboczych.

   Numer telefonu podany we wniosku w celu dokonania weryfikacji telefonicznej musi być numerem firmowym i być dostępny w publicznie dostępnych rejestrach np. CEiDG, GUS, pkt.pl, panoramafirm.pl, DUNS lub innych publicznych bazach danych zakwalifikowanych do rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji.

   UWAGA
   W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 • Certyfikatu Commercial SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)  

  Certyfikaty Commercial SSL wraz z jego dostępnymi opcjami MultiDomain/Wildcard wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail.

  W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail - kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

  UWAGA
  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 • Proces weryfikacji darmowego certyfikatu Test SSL   

  Certyfikaty Test SSL wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail. W celu przeprowadzenia weryfikacji adresu e-mail oraz domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail - kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

  UWAGA

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

  Przykłady weryfikacji domeny zawartej w certyfikacie  
  Commercial SSL, Trusted SSL, Premium EV SSL:
  przykład weryfikacji domeny zawartej w certyfikacie.
  Przykład
  1. twoja-domena.pl

  W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: twoja-domena.pl.

  W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla jednej domeny: twoja-domena.pl.

  Uwaga: W przypadku generowania certyfikatu na domenę www.twoja-domena.pl - Certyfikat automatycznie tworzy alternatywną nazwę domeny (nazwy hosta) bez www np.: twoja-domena.pl.

  Opcja Certyfikatu Wildcard SSL:
  przykład weryfikacji domeny zawartej w certyfikacie.
  Przykład
  1. *.twoja-domena.pl

   Opcja Wildcard SSL przeznaczona jest do zabezpieczania subdomen w ramach jednej głównej domeny (nazwy hosta), która określona jest przez Klienta.

   Przykładowe zastosowanie certyfikatu w opcji Wildcard

   • twoja-domena.pl
   • www.twoja-domena.pl
   • poczta.twoja-domena.pl
   • ftp.twoja-domena.pl
   • 1.twoja-domena.pl
   • 2.twoja-domena.pl
   • 3.twoja-domena.pl
   • 4.twoja-domena.pl

  W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: *.twoja-domena.pl.

  W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla jednej domeny: twoja-domena.pl.

  Uwaga: Certyfikat w opcji Wildcard automatycznie tworzy alternatywną nazwa domeny (nazwy hosta):

  • twoja-domena.pl
  • *. twoja-domena.pl

  Dodatkowo, Certyfikat w opcji Wildcard nie dodaje automatycznie www do nazwy domeny (nazwy hosta).

  Opcja Certyfikatu MultiDomain:
  przykład weryfikacji domen zawartych w certyfikacie.
  Przykład numer 1 - (pojedyncza domena)
  1. twoja-domena.pl
  2. www.twoja-domena.pl
  3. sklep.twoja-domena.pl
  4. poczta.twoja-domena.pl
  5. 1.twoja-domena.pl
  6. 2.twoja-domena.pl
  7. 3.twoja-domena.pl
  8. 4.twoja-domena.pl
  9. 5.twoja-domena.pl
  10. 6.twoja-domena.pl

  W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: twoja-domena.pl. Pozostałe nazwy zamieszczone zostaną w polu ASN (Alternative Subject Name).

  W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla pierwszej domeny: twoja-domena.pl. Subdomeny zawierające się w głównej domenie nie wymagają dodatkowej weryfikacji.

  Uwaga: Certyfikat w opcji MultiDomain nie dodaje automatycznie www do nazwy domeny (nazwy hosta).

  Przykład numer 2 - (różne domeny)
  1. twoja-domena.pl
  2. www.twoja-domena.pl
  3. sklep.twoja-domena.pl
  4. poczta.twoja-domena.pl
  5. 1.twoja-domena.pl
  6. twoja-druga-domena.pl
  7. www.twoja-druga-domena.pl
  8. sklep.twoja-druga-domena.pl
  9. poczta.twoja-druga-domena.pl
  10. 1.twoja-druga-domena.pl

  W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: twoja-domena.pl. Pozostałe nazwy zamieszczone zostaną w polu ASN (Alternative Subject Name).

  W tym przypadku weryfikacji podlegają dwie domeny: twoja-domena.pl oraz twoja-druga-domena.pl. Subdomeny zawierające się w głównej domenie nie wymagają dodatkowej weryfikacji.

  Uwaga: Certyfikatu w opcji MultiDomain nie dodaje automatycznie www do nazwy domeny (nazwy hosta).


UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:

 • Dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy,
 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania,
 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.
 • Dokumenty tożsamości dostarczane do CERTUM PCC drogą mailową należy wysłać w pliku zabezpieczony hasłem.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki