Użytkowanie certyfikatu

Co to jest Certyfikat ID i do czego służy

Certyfikat ID jest to „elektroniczny dokument tożsamości”, zawierający zbiór określonych danych identyfikacyjnych, poświadczonych przez zaufaną trzecią stronę i powiązany z określoną parą kluczy kryptograficznych.

Służy między innymi do:

 • szyfrowanie poczty mailowej (np. przez Outlooka),
 • składanie zwykłego podpisu elektronicznego,
 • podpis elektroniczny w ramach e-faktury,
 • logowanie się do systemów online przez WWW (np. konto bankowe, serwis www, administracja kontem, serwisy hostingowe),
 • logowanie się do aplikacji.
icon
 
Wybierz najlepszy certyfikat dla siebie
Certyfikat Basic ID Professional ID Enterprise ID
Przeznaczenie
 • wiarygodność nadawcy
 • pewność informacji
 • szyfrowanie poczty mailowej
 • podpisywanie poczty mailowej
 • logowanie się do systemów online przez WWW
 • logowanie się do aplikacji
 • wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie

Certyfikat Professional ID posiada takie same zastosowanie jak Certyfikat Basic ID.

Dodatkowo zastosowanie certyfikatu Professional ID zostało rozszerzone o:

 • składanie zaawansowanego podpisu elektronicznego
 • podpisywanie dokumentu PDF
 • możliwość instalacji w urządzeniach typu HSM

Certyfikat Enterprise ID posiada takie same zastosowanie jak Certyfikat Professional ID.

Dodatkowo zastosowanie certyfikatu Enterprise ID zostało rozszerzone o:

 • podpis elektroniczny w ramach e-faktury
Dokumentacja i obsługa klienta w języku polskim 24h 24h 24h
Standardowy czas wydania po weryfikacji 1h 24h 24h
Dane klienta zawarte w certyfikacie
 • Adres e-mail
 • Adres e-mail
 • Imię i Nazwisko
 • Nazwa firmy (opcjonalnie, klient decyduje czy chce umieścić tą daną w certyfikacie)
 • Oddział firmy (opcjonalnie, klient decyduje czy chce umieścić tą daną w certyfikacie)
 • Kod Kraju
 • Adres e-mail
 • Imię i Nazwisko (opcjonalnie można w tym miejscu umieścić nazwę osoby prawnej)
 • Nazwa firmy (opcjonalnie, klient decyduje czy chce umieścić tą daną w certyfikacie)
 • Oddział firmy (opcjonalnie, klient decyduje czy chce umieścić tą daną w certyfikacie)
 • Miasto
 • Województwo
 • Kod Kraju
Okres ważności 1-3 lat 1-3 lat 1-3 lat
Gwarancja 400 PLN 20 000 PLN 100 000 PLN
Zakupy online Kup teraz Kup teraz Kup teraz
Czy CERTUM PCC jest Urzędem Certyfikującym obdarzonym zaufaniem w przeglądarce Internet Explorer?

Tak. Certyfikaty CERTUM PCC są dostępne w IE dla XP i 2003 poprzez usługę CTL (automatyczne uzupełnianie magazynów certyfikatów u klienta) lub poprzez Windows Update dla niższych systemów (W9x, ME, 2K).

Co to jest lista certyfikatów unieważnionych (CRL, ang. Certificate Revocation List)?

Lista certyfikatów unieważnionych CRL to elektroniczne zaświadczenie zawierające numery seryjne zawieszonych lub unieważnionych certyfikatów oraz daty i przyczyny ich zawieszenia lub unieważnienia. Zawiera ponadto nazwę wydawcy CRL, datę publikacji listy i datę następnej planowanej publikacji listy.

Co się dzieje z certyfikatami, które straciły ważność?

Gdy certyfikat traci ważność nie może być używany do składania podpisów, a jedynie do ich weryfikowania lub deszyfrowania wiadomości. Żeby znowu móc się podpisywać, należy uzyskać nowy certyfikat.

Jak zainstalować wyeksportowany wcześniej certyfikat?

Jeśli mają Państwo kopię zapasową certyfikatu (plik z rozszerzeniem *.pfx), można go ponownie zainstalować w używanym oprogramowaniu. Z menedżera certyfikatów trzeba wybrać opcję "Importuj" i wskazać plik z kopią zapasową.

Menedżer certyfikatów w przeglądarce Internet Explorer znajduje się w menu Narzędzia -> Opcje internetowe... -> Zawartość -> Certyfikaty -> Osobisty,

zaś  w przypadku Firefoxa w menu Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane -> Menedżer certyfikatów -> Twoje certyfikaty

Czy należy zgłosić zmianę adresu?

W certyfikacie nie umieszcza się informacji o miejscu zamieszkania. Nowe dane należy natomiast zgłosić do CERTUMPCC - można je zmienić na stronie www.certum.pl: Obsługa certyfikatów/Zmiana danych.

Co zrobić w razie zmiany dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub książeczki wojskowej?

Dane o dowodzie osobistym/paszporcie/prawie jazdy/książeczce wojskowej nie są umieszczane w certyfikacie. Ich zmiana nie ma więc wpływu na treść certyfikatu. Nowy dokument należy dostarczyć do CERTUM PCC podczas ubiegania się o nowy certyfikat, jego odnowienie lub zmianę danych w certyfikacie (np. zmiana nazwiska).

Czy można zmienić adres e-mail certyfikatu?

Nie można zmienić adresu e-mail na który został wystawiony certyfikat.

Jak zainstalować certyfikat w Mozilli Firefox?

W niektórych przeglądarkach (np. Firefox) certyfikat jest poprawnie instalowany po wybraniu opcji Instaluj certyfikat na wskazanych stronach www. Użytkownik nie otrzymuje jednak potwierdzenia instalacji. Instalację certyfikatu można sprawdzić w menu Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane -> Menedżer certyfikatów -> Twoje certyfikaty

Użytkownicy, którzy na podstawie osobnych umów z CERTUM PCC otrzymają certyfikat w postaci paczki PKCS#12 (format *.pfx lub *.p12) muszą zainstalować go w systemie. Certyfikat z otrzymanej dyskietki lub przesyłki elektronicznej należy zapisać na dysku (np. na pulpicie) i przenieść go do właściwego programu.

Użytkownicy, którzy wyeksportowali klucz ze swojej stacji roboczej w postaci paczki PKCS#12 (format *.pfx lub *.p12) mogą go zainstalować w innym środowisku (jak wyżej).

W przypadku Mozilli Firefox import certyfikatu z pliku pfx wygląda następująco:

 • wybierz menu Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane -> Menedżer certyfikatów -> Twoje certyfikaty,
 • wybierz opcję Importuj,
 • wskaż lokalizację Twojego pliku oraz jego nazwę,
 • wprowadź hasło zabezpieczające (ustalone przy eksportowaniu certyfikatu).
Jak zainstalować ten sam certyfikat na kilku komputerach?

Należy wyeksportować certyfikat z kluczem prywatnym (do pliku pfx) - tak przygotowany plik można przenieść do innego oprogramowania. Eksport / import odbywa się przez menedżera certyfikatów (menu Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane dla Firefox-a lub Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zawartość -> Certyfikaty dla Internet Explorera).

Dlaczego w przeglądarce podczas instalowania certyfikatu przycisk "Instaluj Certyfikat" nie działa?

W niektórych przeglądarkach (np. Firefox) potwierdzenie, że certyfikat został zainstalowany, nie wyświetla się. Powinien on być widoczny w ustawieniach zabezpieczeń.

W przypadku Mozilli Firefox sprawdzić to można w menu:
Narzędzia -> Opcje-> Zaawansowane -> Menedżer certyfikatów -> Twoje certyfikaty.

Co w trakcie procesu zakupu certyfikatu ID w polu „Długość klucza” oznacza sformułowanie „wysoki poziom zabezpieczeń” lub „średni poziom zabezpieczeń”?

Podczas procesu zakupu certyfikatu ID informacja o poziomie zabezpieczeń pojawia się w dwukrotnie:

 • W formularzu zakupu w sekcji „Kryptografia” gdzie domyślnie jest ustawiony wysoki poziom zabezpieczeń. Oznacza to, że klucz kryptograficzny będzie długości 2048 bit, jest to jednocześnie minimalna długość kluczy certyfikatów wydawanych przez CERTUM PCC. Zmiana wartości na niższą, np. „średni poziom zabezpieczeń” (klucz o długości 2048 bit) będzie wiązała się z odrzuceniem przez CERTUM PCC wniosku o wydanie certyfikatu.
  info
 • Po wypełnieniu formularza zakupu, w momencie pobierania certyfikatu w przeglądarce Internet Explorer wyświetli się okno „Tworzenie nowego klucza wymiany RSA”, w którym można także zmienić wartość poziomu zabezpieczeń. Opcja dotyczy sposobu zabezpieczenia wygenerowanych już kluczy na stacji roboczej danego użytkownika. W przypadku „wysokiego” poziomu zabezpieczeń, użytkownik zostanie poproszony o zdefiniowanie hasła, które będzie niezbędne dla każdej operacji z danym certyfikatem.
  info info
Wielkość czcionki