Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:

 • Certyfikatu Basic ID

  Certyfikat Basic ID wydawane są automatycznie na podstawie zademonstrowanej przez Subskrybenta kontroli nad adresem e-mail. CERTUM nie wymaga przedstawienia przez Subskrybenta żadnych dodatkowych dokumentów.

  • Weryfikacja dostępu do adresu e-mail polega na kliknięciu linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta adres e-mail.

  W uzasadnionych przypadkach, Zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 • Certyfikatu Professional ID

  W przypadku certyfikatu Professional ID konieczna jest weryfikacja Subskrybenta. W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta CERTUM PCC prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

   lub jedno z poniższych:

   • notarialne potwierdzenie tożsamości,
   • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (szczegóły: Znajdź partnera),
   • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

   oraz

  • pełnomocnictwo, upoważnienie lub świadectwo zatrudnienia dla osoby, której dane znajdą się w certyfikacie i jeżeli osoba ta reprezentuje podmiot, którego nazwa wystąpi w certyfikacie.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 425 74 22
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

  Weryfikacja telefoniczna (nie dotyczy certyfikatów dla osób fizycznych)

  Jeżeli przy składaniu wniosku wybierzecie Państwo weryfikację telefoniczną, CERTUM skontaktuje się pod podany numer telefonu w ciągu 48 godzin roboczych.

  Numer telefonu podany we wniosku w celu dokonania weryfikacji telefonicznej musi być numerem firmowym i być dostępny w publicznie dostępnych rejestrach np. CEiDG, GUS, pkt.pl, panoramafirm.pl, DUNS lub innych publicznych bazach danych zakwalifikowanych do rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji.

 • Certyfikatu Enterprise ID

  W przypadku certyfikatu Enterprise ID konieczna jest weryfikacja Subskrybenta. W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  Weryfikacja tożsamości nabywcy składa się z następujących elementów:

  • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

   lub jedno z poniższych:

   • notarialne potwierdzenie tożsamości,
   • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (szczegóły: Znajdź partnera),
   • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

   oraz

  • pełnomocnictwo, upoważnienie lub świadectwo zatrudnienia dla osoby, której dane znajdą się w certyfikacie i jeżeli osoba ta reprezentuje podmiot, którego nazwa wystąpi w certyfikacie.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 425 74 22
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

  Weryfikacja telefoniczna (nie dotyczy certyfikatów dla osób fizycznych)

  Jeżeli przy składaniu wniosku wybierzecie Państwo weryfikację telefoniczną, CERTUM skontaktuje się pod podany numer telefonu w ciągu 48 godzin roboczych.

  Numer telefonu podany we wniosku w celu dokonania weryfikacji telefonicznej musi być numerem firmowym i być dostępny w publicznie dostępnych rejestrach np. CEiDG, GUS, pkt.pl, panoramafirm.pl, DUNS lub innych publicznych bazach danych zakwalifikowanych do rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji.

 • Weryfikacja oraz dokumenty wymagane przy uzyskaniu certyfikatu Test ID

  Certyfikaty Test ID wydawane są automatycznie na podstawie zademonstrowanej przez Subskrybenta kontroli nad adresem e-mail. CERTUM nie wymaga przedstawienia przez Subskrybenta żadnych dodatkowych dokumentów.

  • Weryfikacja dostępu do adresu e-mail polega na kliknięciu linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta adres e-mail.

  UWAGA

  W uzasadnionych przypadkach, Zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.


UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:

 • Dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy,
 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania,
 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.
 
Wielkość czcionki