Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:

 • Certyfikatu EV Code Signing - wiarygodność w oczach klienta
  Uwaga: Certyfikatów EV Code Signing nie wydajemy na osoby fizyczne!

  Przy zakupie certyfikatu wymagana jest weryfikacja tożsamości certyfikowanej organizacji i osoby wnioskującej. W celu weryfikacji tożsamości należy dostarczyć do CERTUM kopie następujących dokumentów:

  1. dokument tożsamości osoby wnioskującej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

   W przypadku braku możliwości dostarczenia do CERTUM kopii jednego z powyższych dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu) istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości również za pomocą poniższych opcji:

   • notarialne potwierdzenie tożsamości, lub
   • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
   • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM.

   oraz:

  2. rachunek wystawiony na dane certyfikowanej organizacji (gaz, prąd, woda, telefon, itp.)
  3. pełnomocnictwo lub upoważnienie potwierdzające związek wnioskodawcy z organizacją – wówczas, gdy wnioskodawca nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy,
  4. dokument rejestrowy organizacji – wówczas, gdy nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG

  UWAGA!

  Certyfikatów EV Code Signing nie wydajemy:

  • na osoby fizyczne - w żadnym z pól certyfikatu nie można umieścić danych: imię i nazwisko
  • na domeny, numery IP.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

  Weryfikacja telefoniczna

  Jeżeli przy składaniu wniosku wybierzecie Państwo weryfikację telefoniczną, CERTUM skontaktuje się pod podany numer telefonu w ciągu 48 godzin roboczych.

  Numer telefonu podany we wniosku w celu dokonania weryfikacji telefonicznej musi być numerem firmowym i być dostępny w publicznie dostępnych rejestrach np. CEiDG, GUS, pkt.pl, panoramafirm.pl, DUNS lub innych publicznych bazach danych zakwalifikowanych do rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji.

 • Certyfikatu Standard Code Signing,
  W celu weryfikacji należy dostarczyć do CERTUM kopie następujących dokumentów:
  Weryfikacja tożsamości osoby prywatnej występującej o certyfikat we własnym imieniu:
  1. dokument tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

   W przypadku braku możliwości dostarczenia do CERTUM kopii jednego z powyższych dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu) istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości również za pomocą poniższych opcji:

   • notarialne potwierdzenie tożsamości, lub
   • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
   • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

   oraz

  • rachunek wystawiony na dane subskrybenta (gaz, prąd, woda, telefon, itp.)
  Weryfikacja tożsamości osoby występującej o certyfikat w imieniu organizacji:
  1. dokument tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

   W przypadku braku możliwości dostarczenia do CERTUM kopii jednego z powyższych dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu) istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości również za pomocą poniższych opcji:

   • notarialne potwierdzenie tożsamości,
   • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
   • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

   oraz

  2. rachunek wystawiony na dane certyfikowanej organizacji (gaz, prąd, woda, telefon, itp.)
  3. pełnomocnictwo lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją – wówczas, gdy zamawiający nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy,
  4. dokument rejestrowy firmy – wówczas, gdy firma nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail – należy kliknąć w link weryfikacyjny wysłany przez CERTUM

  UWAGA!

  Certyfikatów Standard Code Signing nie wydajemy na domeny i adresy IP.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

  Weryfikacja telefoniczna

  Jeżeli przy składaniu wniosku wybierzecie Państwo weryfikację telefoniczną, CERTUM skontaktuje się pod podany numer telefonu w ciągu 48 godzin roboczych.

  Numer telefonu podany we wniosku w celu dokonania weryfikacji telefonicznej musi być numerem firmowym i być dostępny w publicznie dostępnych rejestrach np. CEiDG, GUS, pkt.pl, panoramafirm.pl, DUNS lub innych publicznych bazach danych zakwalifikowanych do rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji.

 • Certyfikatu Open Source Code Signing
  Certyfikaty Open Source Code Signing wydajemy wyłącznie na osoby fizyczne.
  W celu weryfikacji należy dostarczyć do CERTUM kopie następujących dokumentów:
  1. dokument tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

   W przypadku braku możliwości dostarczenia do CERTUM kopii jednego z powyższych dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu) istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości również za pomocą poniższych opcji:

   • notarialne potwierdzenie tożsamości,
   • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
   • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

   oraz

  2. rachunek wystawiony na dane subskrybenta (gaz, prąd, woda, telefon, itp.),
  3. adres internetowy prowadzonego projektu Open Source.

  Projekt musi być dostępny publicznie oraz wskazywać jednoznacznie na związek subskrybenta z projektem. Jeżeli CERTUM nie będzie w stanie zidentyfikować projektu na podstawie ogólnodostępnych informacji, wniosek certyfikacyjny zostanie odrzucony

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail – należy kliknąć w link weryfikacyjny wysłany przez CERTUM

  (*)UWAGA:
  1. Certyfikaty Open Source Code Signing nie mogą zawierać nazw domen i adresów IP
  2. Zamawiający musi być jednocześnie subskrybentem certyfikatu
  3. Certyfikaty Open Source Code Signing wydajemy wyłącznie na osoby fizyczne
  4. Podczas wydania certyfikatu, zwrot "Open Source Developer" jest automatycznie dodawany do pola "CN" (Common Name), natomiast pole Organizacja zawiera tylko zapis „Open Source Developer”.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Oświadczenie o potwierdzeniu tożsamości subskrybenta - wniosek wypełniany przez Punkt Potwierdzania Tożsamości lub Punkt Rejestracji.

potwierdzenie tożsamości CS.doc

Weryfikacja telefoniczna

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 marca 2017 roku opcja weryfikacji telefonicznej dla certyfikatów Open Source Code Signing jest niedostępna. W celu weryfikacji prosimy o dostarczenie do CERTUM wyżej wymienionych dokumentów.


UWAGA!

 • dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy,
 • dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania.
 • dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu,
Wielkość czcionki