Proces uzyskania certyfikatu Basic ID


Proces uzyskania certyfikatu składa się z następujących części:

 1. Logowanie:
 2. Po zalogowaniu należy wejść do swojego konta:
 3. Wpisz uzyskany kod promocyjny i kliknij przycisk „Aktywuj”


 4. Wybierz z listy „Twoje Kody elektroniczne” uzyskany kod i kliknij: ”Przejdź do aktywacji”


Proces aktywacja certyfikatu składa się z następujących części:

 1. Aby rozpocząć proces aktywacji certyfikatu Basic ID kliknij przycisk
 2. Procesu generowania certyfikatu Basic ID składa się z takich elementów jak:
  1. Wybranie metody dostarczenia kluczy dla certyfikatu
   • Generowanie pary kluczy – opcja zalecana (utworzenie pary kluczy w ramach magazynu przeglądarki lub systemu operacyjnego)
   • CSR (Certificate Signing Request) – żądanie podpisania certyfikatu wygenerowane przez oprogramowanie, na którym będzie zainstalowany certyfikat ID
  2. Wprowadzenie w formularzu danych do certyfikatu
  3. Weryfikacja wprowadzonych do formularza danych (Uwaga: po dokonaniu aktywacji, zmiana danych w wydanym certyfikacie nie będzie możliwa)
  4. Potwierdzenie oświadczenia.
 3. Weryfikacja dostępu do adresu e-mail - poprzez kliknięcie linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta w formularzu na stronie WWW adres e-mail.
 4. Dosłanie dokumentów potwierdzających tożsamość / dokumentów firmy; w zależności od typu certyfikatu ID,
 5. Po pozytywnej weryfikacji wszystkich informacji nadesłanych do CERTUM PCC, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest wiadomość o wydaniu certyfikatu

Pobierz regulamin promocji

Uwaga: w przypadku braku możliwości wyświetlenia instrukcji w oknie przeglądarki, należy zapisać instrukcję klikając prawym klawiszem myszy na ikonę pobierania i wskazując w menu opcję "Zapisz element docelowy jako..." lub "Zapisz link jako..."

Wielkość czcionki