Wzory dokumentów

  1. Aktywacja karty z certyfikatem uniwersalnym
  2. Aktywacja karty z certyfikatem z dodatkowymi danymi
  3. Unieważnienie/zawieszenie/odwieszenie certyfikatu kwalifikowanego
Aktywacja karty z certyfikatem uniwersalnym
Nazwa dokumentu Plik
Umowa z subskrybentem
PDF
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie certyfikatu kwalifikowanego
PDF
Oświadczenie o potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy
PDF
Instrukcje

więcej informacji

Aktywacja karty z certyfikatem z dodatkowymi danymi
Nazwa dokumentu Plik
Umowa z subskrybentem
PDF
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie certyfikatu kwalifikowanego
PDF
Pełnomocnictwo
PDF
Pełnomocnictwo - pusty wzór
PDF
Oświadczenie o potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy
PDF
Instrukcje

więcej informacji

Unieważnienie/zawieszenie/odwieszenie certyfikatu kwalifikowanego
Nazwa dokumentu Plik
Wniosek o unieważnienie/zawieszenie/odwieszenie kwalifikowanego certyfikatu
PDF
Wielkość czcionki