Identyfikacja Elektroniczna i Usługi Zaufania - Szkolenie z eIDAS

eIDAS Szkolenie elearningowe

Czas szkolenia: 10 godzin lekcyjnych

Informacje o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy odnośnie zmian w przepisach dotyczących identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania danych, wprowadzanych w związku z unifikacją tych przepisów w Unii Europejskiej (rozporządzenie eIDAS).

Szkolenie składa się z 10 interaktywnych modułów lekcyjnych.

 • Informacje
 • Uczestnicy
 • Zagadnienia
 • Dodatkowo

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się miedzy innymi:

 • Jakie środki identyfikacji elektronicznej będą musiały być uznawane pomiędzy państwami członkowskimi,
 • Jakie poziomy zabezpieczeń należało będzie stosować oraz jaka będzie odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie.
 • Jakie zmiany w przepisach wnosi rozporządzenie EIDAS w kontekście elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania danych,
 • Jak bezpiecznie wykorzystywać mechanizmy elektronicznego uwierzytelnienia,
 • Jakie możliwości dają wybrane usługi zaufania.

Uczestnicy szkolenia

 • Pracownicy administracji publicznej, uczestniczący lub przewidziani do uczestniczenia w procesie realizacji e-usług w urzędzie,
 • Przedstawiciele sektora przedsiębiorców, będącego jedną z przewidywanych grup beneficjentów usług stanowiących przedmiot rozporządzenia,
 • Osoby fizyczne zainteresowane korzystaniem z usług zaufania i metod elektronicznej identyfikacji.

Zagadnienie poruszane podczas szkolenia

 • Wprowadzenie do szkolenia,
 • Rozporządzenie eIDAS,
 • Usługi zaufania,
 • Podpis elektroniczny,
 • Pieczęć elektroniczna,
 • Usługa walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych,
 • Kwalifikowany znacznik czasu i długoterminowe przechowywanie kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych,
 • Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • Usługa certyfikacyjna uwierzytelniania witryn internetowych.

Informacje dodatkowe

 • Szkolenie realizowane jest w trybie on-line przy pomocy platformy edukacyjnej Eduportal,
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują indywidualne dostępy do platformy,
 • Monitorowanie postępów odbywa się przy pomocy dedykowanych raportów.
Kup dostęp do szkolenia z eIDAS

eIDAS. Co warto o nim wiedzieć?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (w skrócie : eIDAS) stanowi ważny krok na drodze upowszechnienia zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Unii elektronicznych narzędzi służących do rozwojowi gospodarki, administracji i obywatelom w dobie coraz powszechniejszej cyfryzacji.

Istotą zmian wprowadzanych poprzez rozporządzenie eIDAS jest uregulowanie i ujednolicenie systemu usług elektronicznych na obszarze wspólnoty tak, aby obywatel z jednego państwa członkowskiego mógł bezpiecznie zrealizować określoną czynność przed organem administracji innego państwa w ramach e-usługi. Zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie eIDAS dotyczyć będą przede wszystkim administracji publicznej i dostawców usług zaufania.

Ze względu na kompleksowy charakter przepisów określonych w Rozporządzeniu eIDAS wchodzą w życie nowe przepisy, które w odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym zastąpią polską ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Równocześnie uregulowania będzie wymagał obszar wskazanych w Rozporządzeniu eIDAS usług zaufania, które nie były nigdy dotąd określone w polskich przepisach. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której po wejściu w życie rozporządzenie unijnego, w państwach członkowskich nadal obowiązywałyby przepisy niezgodne lub sprzeczne z prawem unijnym.

Czytaj mniej Czytaj więcej

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki