Pieczęci WebTrustSM/TM

CERTUM – najstarszy polski urząd certyfikacji, znajduje się od 2002 r. na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji (CA) i jako pierwszy w Polsce wszedł w posiadanie pieczęci WebTrustSM/TM dla wszystkich swoich usług związanych z podpisem elektronicznym. Uznawana na całym świecie Pieczęć WebTrust SM/TM przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły rygorystyczny audyt. Dla użytkowników jest to sygnał, że certyfikaty CERTUM spełniają najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym. Ostatni audyt, który odbył się w roku 2017, zakończył się 100% sukcesem a wysoki poziom usług CERTUM został potwierdzony nadaniem 4 pieczęci WebTrust SM/TM :

Webtrust
dla certyfikatów EV SSL
Webtrust
dla certyfikatów EV CS
Webtrust
dla usług i certyfikatów zwykłych (niekwalifikowanych)
Webtrust
dla certyfikatów SSL
 

 

Uznawana na całym świecie Pieczęć WebTrustSM/TM przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły rygorystyczny audyt. Dla użytkowników jest to sygnał, że mogą liczyć na spełnienie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Wielkość czcionki