Pieczęcie TÜViT potwierdzające zgodność usług zaufania Asseco Data Systems (Certum) z przepisami UE (eIDAS)

Nasze produkty i usługi dają klientom gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Certum znajduje się od 2002 r. na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji (CA) i cyklicznie przechodzi tzw. audytu zgodności wg eIDAS, co jest poświadczane posiadaniem pieczęci TÜViT dla usług zaufania:

Kwalifikowany podpis elektroniczny

(CERTUM QCA 2017 for Qualified Electronic Signature on QSCD)

Kwalifikowany zdalny podpis elektroniczny

(CERTUM QCA 2017 for Qualified Electronic Signature on remote QCSD)

Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu

(CERTUM QTST 2017 for Qualified Electronic Time Stamps)

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

(CERTUM QCA 2017 for Qualified Electronic Seal on QSCD)

Kwalifikowana zdalna pieczęć elektroniczna

(CERTUM QCA 2017 for Qualified Electronic Seal on remote QSCD)

Walidacja kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych

(CERTUM QESValidationQ 2017)

TÜV Informationstechnik (TÜViT), wchodzący w skład TÜV NORD GROUP, jest międzynarodową organizacją świadczącą usługi certyfikacyjne od ponad 20 lat. Pieczęć TÜViT przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły rygorystyczny audyt. Dla użytkowników jest to sygnał, że mogą liczyć na spełnienie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Wielkość czcionki