Uzyskane uprawnienia

Certyfikaty
 • WebTrustSM/TM
 • WebTrustSM/TM Extended Validation
Koncesje i świadectwa
 • Wpis pod numerem 1. do rejestru kwalifikowanych podmiotów
 • Decyzja nr 4/014497/06 dotycząca świadczenia nowych usług kwalifikowanych
 • Koncesja B-082/2004
 • Koncesja L-0033/04
 • Wpis w Natowskiej Bazie Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • Certyfikat Akredytacji Nr 198/2007 w zakresie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • Decyzja Ministra Gospodarki w zakresie rozszerzenia zakresu usług kwalifikowanych
 • Decyzja Ministra Gospodarki w zakresie rozszerzenia zakresu usług kwalifikowanych

 

WebTrust

WebTrust jest zbiorem standardów stworzonych wspólnie przez amerykański instytut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) oraz jego kanadyjski odpowiednik CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants). Jest to zbiór „dobrych praktyk” w zakresie prowadzonej w Internecie działalności związanej z bezpieczeństwem informacji. Pieczęć WebTrustSM/TM umieszczona na danej stronie WWW, informuje odwiedzających, że jej właściciel przestrzega surowych standardów WebTrust w zakresie bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpiecznego wykonywania operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Pieczęcie WebTrust SM/TM przyznawane są także urzędom certyfikacji. CERTUM PCC jako pierwszy w Polsce wszedł w posiadanie pieczęć, co stanowi gwarancję dla naszych klientów oraz wszystkich użytkowników sieci, że certyfikowane przez nas strony WWW zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a wydawane przez CERTUM PCC certyfikaty - jako pierwsze w Polsce zostały uznane za zaufane w skali globalnej, np. we wszystkich rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych na świecie oraz, między innymi, we wszystkich produktach firmy Microsoft.

19 listopada 2002 r. została opublikowana na stronie WebTrust informacja o przyznaniu Unizeto Technologies przez AICPA/CICA (American Institute of Certified Public Accountants oraz Canadian Institute of Chartered Accountants) - na podstawie audytu przeprowadzonego przez Ernst&Young w okresie od 15.07 do 10.10.2002 r. (raport E&Y z dnia 21.10.2002.r) – certyfikatu zgodności ze standardem WebTrustSM/TM dla certyfikatów i usług zwykłych (niekwalifikowanych) świadczonych przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM.

20 października 2009 r. organizacja AICPA/CICA przyznała nam pieczęć WebTrust Extended Validation dla certyfikatów EV SSL wydawanych przez CERTUM oraz 8 stycznia 2010 r. opublikowany został raport potwierdzający zgodność usług i certyfikatów kwalifikowanych ze standardem WebTrust. Niezależni audytorzy reprezentujący Ernst&Young Business Advisory skontrolowali między innymi systemy rejestrowania, wydawania, odnawiania, dystrybucji i unieważniania certyfikatów kwalifikowanych, a także proces zarządzania kluczami subskrybentów. Audyt objął również: zintegrowany system cyklu życia kart kryptograficznych i poziom bezpieczeństwa świadczonych usług kwalifikowanych, polityki bezpieczeństwa, dostęp do systemów, metody zapewnienia ciągłości świadczenia usług oraz monitoring zdarzeń.

Tym samym wszystkie usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym oraz wszystkie rodzaje certyfikatów wydawane przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji zostały uznane za zgodne ze standardami WebTrust, a Unizeto Technologies SA wstąpiło do wąskiego grona zaufanych urzędów certyfikacji świadczących usługi związane z podpisem elektronicznym.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki