Java zaufała polskiemu certyfikatowi CERTUM
2009-04-10

CERTUM PCC zarządzane przez Unizeto Technologies dołączyło do wąskiego grona globalnie działających centrów certyfikacji, których certyfikaty rozpoznawane są jako bezpieczne i wiarygodne przez przeglądarki ponad 99% użytkowników internetu, korzystających z technologii Java.

Wielu internautów nie zdaje sobie sprawy z codziennego użytkowania aplikacji internetowych, ponieważ te umieszczone na stronach WWW, gdy są podpisane z wykorzystaniem zaufanego certyfikatu uruchamiają się zazwyczaj automatycznie. Aplety, które nie są podpisane lub są podpisane certyfikatem niezaufanym mogą z kolei zostać automatycznie zablokowane.

O ile stosowanie aplikacji internetowych, podpisanych zaufanymi certyfikatami na niektórych portalach może służyć jedynie podniesieniu ich wiarygodności, o tyle w odniesieniu do internetowych banków, e-sklepów i innych serwisów realizujących transakcje finansowe jest to już absolutną koniecznością. Jeżeli producent takiej aplikacji nie zadba o podpisanie jej odpowiednim certyfikatem, użytkownik w najlepszym wypadku zobaczy monit z informacją o próbie uruchomienia elementu, który jest potencjalnie niebezpieczny.

Certyfikat CERTUM, do podpisywania aplikacji internetowych wydawany jest na okres 1 roku. Jest on przeznaczony dla producentów oprogramowania i należy obecnie do najtańszych, dostępnych na runku certyfikatów, wspieranych przez oprogramowanie Java.

Wsparcie dla certyfikatu Unizeto Technologies zostało zaimplementowane w najnowszych automatycznych aktualizacjach Sun Microsystems. Można je pobrać również samodzielnie spod następujących adresów URL:

 

O firmie:

Unizeto Technologies SA jest wieloprofilową firmą działającą w sektorze IT od 1965 roku. Podstawowy obszar działania Spółki to projektowanie i integracja systemów, tworzenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemów i komunikacji elektronicznej oraz zaawansowane technologicznie usługi IT świadczone w ramach Centrum Danych oraz CERTUM Powszechnego Centrum Certyfikacji. Unizeto Technologies SA jest czołową firmą na rynku usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym, a także największym Domem Oprogramowania PKI (ang. Public Key Infrastructure) w Polsce. Infrastruktura Klucza Publicznego, którą posługuje się CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji, jest rozwiązaniem autorskim, stworzonym we współpracy z kadrą naukową Politechniki Szczecińskiej oraz niezależnymi ekspertami z zakresu kryptografii. W ramach usług outsourcingowych oferowanych przez Centrum Danych, Unizeto Technologies SA zapewnia najwyższy poziom usług z zakresu zdalnego przetwarzania i archiwizacji danych.

www.4press.pl

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki