Znacznik czasu

Usługa „Znacznik Czasu” jest przydatna w sytuacjach, gdy data odgrywa ważną rolę przy weryfikacji i uwiarygodnianiu różnego rodzaju dokumentów, umów czy certyfikatów. To pewnego rodzaju „etykieta” przypięta do dokumentu elektronicznego lub aplikacji, na podstawie której można bez problemu określić dokładną, wiarygodną datę jego powstania lub sygnowania.

Znacznik Czasu znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku umów i rozliczeń z partnerami biznesowymi, klientami i instytucjami publicznymi. Czas, którym znakowany jest dokument, nie wynika z czasu systemowego (stacji roboczej lub serwera), lecz pochodzi z niezależnego źródła, jakim jest Zaufana Trzecia Strona.

Dokumenty ze Znacznikiem Czasu (np. faktury czy wnioski) są zabezpieczone przed sfałszowaniem i antydatowaniem. Dzięki temu są w pełni wiarygodne dla wszystkich firm, instytucji, urzędów i klientów indywidualnych.

PCC CERTUM oferuje swoim klientom:

 • Znacznik Czasu kwalifikowany
 • Znacznik Czasu niekwalifikowany
znacznik czasu niekwalifikowany kwalifikowany
Zgodność z eIDAS (Pierwsza w Polsce)
Wywołuje skutki prawne daty pewnej
Wiarygodne oznaczanie czasu
Datowanie dokumentów i podpisów elektronicznych (SHA2)
Cena Darmowy dla usług niekomercyjnych Zależnie od wielkości pakietów

Pierwsza w Polsce

Kwalifikowana usługa elektronicznego znacznika czasu zgodna z wymaganiami eIDAS.

Usługa kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu świadczona przez Asseco Data Systems S.A. pod marką CERTUM jest zgodna z art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r.(eIDAS).

Czas złożenia podpisu ma wielkie znaczenie przy zawieraniu umów cywilno-prawnych, wysyłaniu różnego rodzaju wniosków i sygnowaniu dokumentów mających moc prawną. Usługa Kwalifikowanego Znacznika Czasu pozwala oznaczyć dokument elektroniczny wiarygodnym czasem i stwierdzić, że dokument lub podpis istniał w danej, konkretnej chwili. Takie oznakowanie czasem wywołuje skutki prawne „daty pewnej” w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Usługa ta przeznaczona jest zarówno dla klientów biznesowych, administracji publicznej, jak i klientów indywidualnych. Zgodność z najnowszymi światowymi normami oraz zaawansowane techniki kryptograficzne dają pełną gwarancje poprawności i wiarygodności usługi. Stosując Kwalifikowany Znacznik Czasu mamy pewność, kiedy powstał dokument oraz że datowanie nie uległo zmianom.

Główne zastosowania – znakowanie czasem:
 • umów przesyłane w formie elektronicznej do banków, instytucji ubezpieczeniowych i firm partnerskich,
 • podań i wniosków przesyłanych w formie elektronicznej do urzędów administracji publicznej,
 • faktur elektronicznych przesyłanych do odbiorców w formie elektronicznej.
Najważniejsze korzyści:
 • skutki prawne „daty pewnej” w rozumieniu przepisów KC,
 • pewność utworzenia dokumentów w określonym czasie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obrotu handlowego w Internecie,
 • zabezpieczenie programów komputerowych przed sfałszowaniem i zawirusowaniem.
Okres ważności

Pakiet jest ważny 2 lat lub do osiągnięcia ustalonego limitu pakietu.

Wymagania techniczne

W celu korzystania z usługi Znacznika Czasu potrzebna jest aplikacja, generująca skrót z dokumentu, który ma być oznaczony czasem. Taką aplikacją może być: proCertum SmartSign (udostępniania wraz z pakietem znaczników) lub każda inna aplikacja posiadająca możliwość generowania skrótu z dokumentu, który chcemy oznaczyć czasem

Weryfikacja uprawnień

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą Kwalifikowanego Znacznika Czasu, prosimy pobrać i wypełnić formularz zamówienia i przesłać go na adres e-mail infolinia@certum.pl razem z kopią dokumentów firmy (NIP, REGON lub KRS poświadczone za zgodność z oryginałem z datą). Formularz zamówienia musi zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji w firmie.

W przypadku podpisania zamówienia przez osobę która nie posiada uprawnień do reprezentacji podmiotu, konieczne jest przesłanie upoważnienia do złożenia tego zamówienia.

Cena:

Pakiet 10 000 znaczników

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym modelem rozliczania, to: Zapytaj o ofertę

Zamów

Pakiet 50 000 znaczników

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym modelem rozliczania, to: Zapytaj o ofertę

Zamów

Pakiety powyżej 100000 i więcej znaczników

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym modelem rozliczania, to: Zapytaj o ofertę

Zamów


 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki