Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM

Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM (EUP) jest usługą świadczoną w formie outsourcingu, bazującą na kwalifikowanej usłudze certyfikacyjnej "poświadczenie przedłożenia i odbioru" (DA - Delivery Authority), wpisanej do rejestru kwalifikowanych usług certyfikacyjnych prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl). EUP jest przeznaczony dla tych klientów, którzy chcą korzystać z wielu racjonalnych powodów z outsourcingu i powierzyć administrację systemu wyspecjalizowanej firmie, w tym przypadku kwalifikowanemu urzędowi certyfikacji.

W zakres usług Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) wchodzą:
 • przyjmowanie formularzy elektronicznych (funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP),
 • obsługa formularzy www z możliwością złożenia bezpiecznego podpisu pod dokumentem przy użyciu dowolnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • weryfikacja formularzy i podpisów elektronicznych,
 • kwalifikowane poświadczanie przedłożenia i odbioru (przesyłki poleconej – DA) świadczone przez CERTUM PCC,
 • bezpieczne długookresowe archiwum podpisanych elektronicznie dokumentów,
 • znakowanie dokumentów kwalifikowanym znacznikiem czasu,
 • obsługa komunikacji zwrotnej.
Zalety korzystania z Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP):
 • możliwość składania podpisu elektronicznego przez osoby posiadające certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolne polskie centrum certyfikacji,
 • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, spełniający wszelkie wymagania stawiane przez prawo,
 • gwarancja nieprzerwanego dostępu do własnych zasobów,
 • profesjonalny backup danych,
 • długookresowe archiwizowanie dokumentów elektronicznych,
 • możliwość przekazania spraw związanych z administrowaniem systemem profesjonalnej firmie zewnętrznej,
 • wyposażenie systemu w moduł filtracji danych wejściowych, pełniący funkcję zapory antyspamowej,
 • możliwość sprawdzenia poprawności podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą powszechnie używanych certyfikatów wydawanych przez kwalifikowane podmioty działające w krajach Unii Europejskiej oraz w wybranych krajach spoza Unii,
 • możliwość automatycznej kategoryzacji (rozdzielnik wg spraw) wpływających danych i rozdział ich w ustalone miejsca wewnętrznych systemów urzędu,
 • współpraca z SOD (System Obiegu Dokumentów), systemami kancelaryjnymi, formularzami on-line oraz działanie samodzielne (jako skrzynka poczty elektronicznej),
 • zintegrowanie z kwalifikowanymi usługami infrastruktury PKI,
 • duża wydajność oraz łatwa skalowalność systemu.
Usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) spełnia wszystkie wymagania prawne stawiane podmiotom realizującym zadania publiczne zawarte w:
 • Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216),
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. Nr 93, poz. 545),
 • Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).
Kompleksowość rozwiązania - powiązane produkty i usługi:
Więcej informacji:
Wielkość czcionki