Certyfikat kwalifikowany do zastosowania w urządzeniach HSM

Certyfikaty kwalifikowane generowane i przechowywane na kartach kryptograficznych (wymóg ustawowy) doskonale sprawdzają się przy składaniu pojedynczych e-podpisów. Są jednak sytuacje, które wymagają złożenia dużej liczby podpisów elektronicznych w bardzo krótkim czasie. Takie sytuacje występują między innymi przy podpisywaniu faktur elektronicznych lub przy generowaniu Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). Wówczas zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są sprzętowe moduły bezpieczeństwa - HSM (ang. Hardware Security Module) o wydajność rzędu kilkuset podpisów na minutę.

Urządzenie HSM stanowi wydzielone, fizyczne urządzenie wykonujące operacje kryptograficzne, które jest zabezpieczone mechanizmami kontroli dostępu. Próba nieuprawnionego wtargnięcia spowoduje zniszczenie przechowywanych certyfikatów i powiązanych z nimi kluczy. HSM zapewnia najwyższy z możliwych poziom bezpieczeństwa wymagany dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Urządzenia HSM umożliwiają:
 • praktyczne wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych – w tym certyfikatów e-mail, certyfikatów SSL …
 • masowe podpisywanie dokumentów elektronicznych,
 • masowe szyfrowanie i deszyfrowanie danych,
 • weryfikację podpisów elektronicznych w systemach z dostępem do sieci globalnej,
 • tworzenie logicznej zawartości żetonów, przesyłanych między rożnymi podmiotami w procesach uwierzytelniania do systemów informatycznych z dostępem do w sieci globalnej,
 • bezpieczne zarządzanie kluczami, w tym dystrybucję kluczy, ich archiwizację, itp.
 • odtwarzanie sekretów podzielonych przy pomocy metod progowych, itp.
 • ochronę kluczy internetowych serwerów usługowych,
 • zwiększają wydajności obsługi ilości połączeń SSL i TLS.

Urządzenia HSM obsługują również certyfikaty niekwalifikowane

Ważność certyfikatu:
 • 1 rok lub 2 lata
Cena:
 • usługa na zmówienie
 • zamów usługę za pomocą formularza
Wielkość czcionki