Certyfikat kwalifikowany do zastosowania w urządzeniach HSM

Certyfikaty kwalifikowane generowane i przechowywane na kartach kryptograficznych (wymóg ustawowy) doskonale sprawdzają się przy składaniu pojedynczych e-podpisów. Są jednak sytuacje, które wymagają złożenia dużej liczby podpisów elektronicznych w bardzo krótkim czasie. Takie sytuacje występują między innymi przy podpisywaniu faktur elektronicznych lub przy generowaniu Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). Wówczas zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są sprzętowe moduły bezpieczeństwa - HSM (ang. Hardware Security Module) o wydajność rzędu kilkuset podpisów na minutę.

Urządzenie HSM stanowi wydzielone, fizyczne urządzenie wykonujące operacje kryptograficzne, które jest zabezpieczone mechanizmami kontroli dostępu. Próba nieuprawnionego wtargnięcia spowoduje zniszczenie przechowywanych certyfikatów i powiązanych z nimi kluczy. HSM zapewnia najwyższy z możliwych poziom bezpieczeństwa wymagany dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Urządzenia HSM umożliwiają:
 • praktyczne wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych – w tym certyfikatów e-mail, certyfikatów SSL …
 • masowe podpisywanie dokumentów elektronicznych,
 • masowe szyfrowanie i deszyfrowanie danych,
 • weryfikację podpisów elektronicznych w systemach z dostępem do sieci globalnej,
 • tworzenie logicznej zawartości żetonów, przesyłanych między rożnymi podmiotami w procesach uwierzytelniania do systemów informatycznych z dostępem do w sieci globalnej,
 • bezpieczne zarządzanie kluczami, w tym dystrybucję kluczy, ich archiwizację, itp.
 • odtwarzanie sekretów podzielonych przy pomocy metod progowych, itp.
 • ochronę kluczy internetowych serwerów usługowych,
 • zwiększają wydajności obsługi ilości połączeń SSL i TLS.

Urządzenia HSM obsługują również certyfikaty niekwalifikowane

Ważność certyfikatu:
 • 1 rok lub 2 lata
Cena:
 • usługa na zmówienie
 • zamów usługę za pomocą formularza

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki