Nota prawna

Serwis www.certum.pl został przygotowany przez Asseco Data Systems S.A. jako serwis informacyjny dla naszych klientów. Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują Asseco Data Systems S.A. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o „Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych".

Kopiowanie, wykorzystywanie tekstów i elementów graficznych ze stron serwisu wymaga pisemnej zgody Asseco Data Systems S.A. lub podania źródła wykorzystanych informacji.

Polityka prywatności

CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji w prowadzonej przez siebie działalności kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i ochronę informacji w Internecie. Dlatego czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o naszych zasadach postępowania z danymi uzyskanymi dzięki korzystaniu z naszych stron www.

Dotyczy to plików cookies wykorzystywanych przez nas wewnętrznie jedynie do celów technicznych i prowadzenia statystyk. Dane te gromadzone są i przechowywane z uwzględnieniem stosownych środków bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Dostęp do danych ograniczony jest do pracowników Asseco Data Systems S.A. w ramach obowiązków służbowych.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Asseco Data Systems S.A.

Pobierz plik

Wielkość czcionki