eKRS: przydatne instrukcje i informacje do wysyłki plików

Składanie podpisu elektronicznego do eKRS – zgodność z Krajowymi Standardami Rachunkowości

Krok 1: Wybierz „Ustawienia”

Krok 2: W zakładce „Podpis” ustaw następujące parametry:

 • Format podpisu: „XAdES”
 • Typ podpisu: „Podpis wewnętrzny”
 • Funkcja skrótu: „SHA-256”
 • Archiwizacja: „Twórz podkatalogi w formacie: RRRR.MM.DD”
 • Dodatkowe opcje podpisu: „Sprawdzaj ważność certyfikatu…”
 • Wariant podpisu: „Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)”

Krok 3: Dodawanie kolejnego podpisu do podpisanego pliku

Uwaga
Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie,
aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić. Może to spowodować błędy, które utrudnią odczytanie dokumentu.

Aby podpisać dokument kolejnym certyfikatem kwalifikowanym należy:

 • Uruchomić program proCertum SmartSign
 • Kliknij przycisk „Dodaj plik” i wskaż podpsiany plik (z rozszerzeniem .xades)
 • Kliknij przycisk „Otwórz” – plik zostanie dodany na listę plików do podpisania
 • Kliknąć przycisk „Podpisz” - rozpocznie się proces podpisywania. Pojawi się okienko wyboru certyfikatu
 • Wybierz certyfiat i naciśnij „OK” – pojawi się okienko umożliwiające dodanie podpisu
 • Kliknąć przycisk „Dodaj podpis” – pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić kod PIN do wybranego certyfikatu
 • Wprowadź kod PIN
 • Zatwierdź wprowadzony kod PIN – rozpocznie się proces podpsiu – po dodaniu podpsiu pojawi się okienko z podsumowaniem
 • Naciśnij „OK” – nastąpi powrót na listę plików – będzie widać dwa podpisy złożone pod podpiswyanym plikiem

Wysyłanie dokumentów do eKRS podpisywanych w aplikacji proCertum SmartSign – zgodność z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

 1. Zakładamy konto na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
 2. Dokumenty podpisujemy w aplikacji proCertum SmartSign – pobierz aplikację
 3. Ustawiania aplikacji proCertum SmartSign przed rozpoczęciem podpisywania
 4. Jak podpisać dokument w aplikacji proCertum SmartSign

  Aby podpisać dokument należy:

  1. Uruchomić program proCertum SmartSign
  2. Kliknąć przycisk „podpisywanie”
  3. Dodać plik, który chcemy podpisać do listy plików
  4. Należy kliknąć przycisk „Podpisz”
 5. Jak dodać kolejny podpis do podpisanego pliku
  1. Uruchomić program proCertum SmartSign
  2. Kliknij przycisk „Dodaj plik” i wskaż podpisany plik
  3. Kliknij przycisk „Otwórz” – plik zostanie dodany na listę plików do podpisania
  4. Wybierz certyfikat i naciśnij „OK” – pojawi się okienko umożliwiające dodanie podpisu
  5. Kliknąć przycisk „Dodaj podpis”– pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić kod PIN do wybranego certyfikatu
  6. Wprowadź i zatwierdź kod PIN - rozpocznie się proces podpsiu (po dodaniu podpsiu pojawi się okienko z podsumowaniem)
  7. Naciśnij „OK” – nastąpi powrót na listę plików – będzie widać dwa podpisy złożone pod podpisywanym plikiem
 6. Następnie logujemy się na swoje konto do KRS i dodajemy podpisane dokumenty i wysyłamy.

Wysyłanie dokumentów do eKRS podpisywanych w aplikacji proCertum SmartSign z wykorzystaniem SimplySign

 1. Zakładamy konto na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
 2. Dokumenty podpisujemy w aplikacji proCertum SmartSign + SimplySIgn Desktop - pobierz aplikację
 3. Uruchom aplikację SpimplySign Desktop i wybierz opcję „Połącz z SimplySign” - polecenie pozwalające na połączenie z usługą i uzyskanie dostępu do wirtualnych kart
 4. Ustawiania aplikacji proCertum SmartSign przed rozpoczęciem podpisywania
 5. Jak podpisać dokument w aplikacji proCertum SmartSign z wykorzystanie SimplySign

  Aby podpisać dokument należy:

  1. Uruchomić program proCertum SmartSign oraz zalogować się do aplikacji SimplySign Desktop
  2. Kliknąć przycisk „podpisywanie”
  3. Dodać plik, który chcemy podpisać do listy plików
  4. Należy kliknąć przycisk „Podpisz”
 6. Jak dodać kolejny podpis do podpisanego pliku w aplikacji proCertum SmartSign z wykorzystaniem SimplySign
  1. Uruchomić program proCertum SmartSign oraz zalogować się do aplikacji SimplySign Desktop
  2. Kliknij przycisk „Dodaj plik” i wskaż podpisany plik
  3. Kliknij przycisk „Otwórz” – plik zostanie dodany na listę plików do podpisania
  4. Wybierz certyfikat i naciśnij „OK” – pojawi się okienko umożliwiające dodanie podpisu
  5. Kliknąć przycisk „Dodaj podpis” – pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić kod PIN do wybranego certyfikatu
  6. Wprowadź i zatwierdź kod PIN - rozpocznie się proces podpsiu (po dodaniu podpsiu pojawi się okienko z podsumowaniem)
  7. Naciśnij „OK” – nastąpi powrót na listę plików – będzie widać dwa podpisy złożone pod podpisywanym plikiem
 7. Następnie logujemy się na swoje konto do KRS i dodajemy podpisane dokumenty i wysyłamy.

Instrukcje znajdujące się na Portalu Finansowy Ministerstwa Sprawiedliwości

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki