WebNotarius – rozszerza usługę walidacji o powszechną weryfikację rosyjskich e-podpisów i certyfikatów

WebNotarius®, międzynarodowa usługa weryfikacji certyfikatów i podpisów elektronicznych świadczona przez CERTUM PCC, znacznie rozszerzyła swój zasięg obejmując kolejne centra certyfikacji z Federacji Rosyjskiej. Prowadzi to do stopniowej  likwidacji barier utrudniających transgraniczną wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy Unią Europejską (UE) i jej najważniejszymi  partnerami gospodarczymi. Jest to pierwsza powszechnie dostępna dla użytkownika w UE usługa weryfikacji podpisów stosowanych w Federacji Rosyjskiej uwzględniająca odmienność algorytmów szyfrujących stosowanych w Rosji oraz złożoność prawa rosyjskiego w zakresie wartości dowodowej dokumentów w postaci elektronicznej.

Rozszerzenie zasięgu usługi WebNotarius® stało się możliwe dzięki podpisaniu przez Unizeto Technologies S.A. umów z Rosyjskim Towarzystwem Technicznym Sp. z o.o. w Moskwie (RTO – Русское Техническое Общество), co pozwoliło na rozpoczęcie świadczenia przez CERTUM i RTO wzajemnych usług walidacji, tj. potwierdzania ważności podpisów elektronicznych i certyfikatów  wystawianych odpowiednio w Unii Europejskiej  i Federacji Rosyjskiej. Korzystając z usługi WebNotarius®  można obecnie sprawdzić podpisy elektroniczne oraz status certyfikatów wydanych już przez 28 z kilkudziesięciu rosyjskich centrów certyfikacji, których certyfikaty potwierdzają wywoływanie skutków prawnych przez podpisy elektroniczne złożone przy ich wykorzystaniu.

W ramach współpracy pomiędzy Unizeto Technologies, a RTO planowane jest dalsze rozszerzanie zakresu transgranicznych usług walidacji oraz także obsługa nowych formatów podpisów elektronicznych. Aktualna lista  obsługiwanych przez Rosyjskie Towarzystwo Techniczne rosyjskich centrów certyfikacji znajduje się pod adresem: http://www.rto-ttp.ru/index.html#CA

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki