Szczęśliwego podpisu elektronicznego w 2009 roku!

W kończącym się dziś 2008 roku minęło dokładnie 30 lat od światowych narodzin podpisu elektronicznego oraz 20 lat od opublikowania pierwszego standardu klucza publicznego – X.509. W 1995 roku powstał pierwszy na świecie urząd certyfikacji świadczący publiczne usługi związane z podpisem elektronicznym. Na tym tle zupełnie nieźle prezentuje się Polska, gdzie zaledwie 3 lata później powstał pierwszy publiczny urząd certyfikacji – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji uruchomiony przez Unizeto w dniu 15 grudnia 1998 roku.

Dokładnie 6 lat temu, w sylwestrowy dzień 2002 roku Unizeto Technologies zostało wpisane przez Ministra Gospodarki do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Utworzony i zarządzany przez Unizeto Technologies urząd certyfikacji CERTUM PCC, bazujący na własnej, polskiej technologii to największy i najstarszy spośród funkcjonujących w Polsce. CERTUM od kilku lat działa w skali globalnej obsługując dziś użytkowników z 51 krajów świata. Oferuje swym klientom najszerszą, spośród polskich centrów certyfikacji, paletę usług związanych z podpisem elektronicznym. W ciągu minionych 10 lat swej działalności CERTUM PCC wystawiło ponad 1.700.000 różnego rodzaju certyfikatów, w tym blisko 100 tys. certyfikatów kwalifikowanych, co czyni je liderem wśród dostawców usług certyfikacyjnych w Polsce.

CERTUM PCC razem z pozostałymi dwoma polskimi kwalifikowanymi centrami certyfikacji oraz Narodowym Centrum Certyfikacji ( root krajowy), stanowi w Polsce zaufaną infrastrukturę podpisu elektronicznego będącą elementem krytycznej infrastruktury państwa. Dla polskiej infrastruktury podpisu elektronicznego miniony rok był rokiem przełomu i dynamicznego rozwoju, nastąpił bowiem znaczący przyrost liczby certyfikatów kwalifikowanych służących do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Pod koniec roku używało ich blisko 200 tysięcy użytkowników w całej Polsce.

15 grudnia 2008 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyły się obchody rocznicowe 10-lecia CERTUM, – podczas których uhonorowani zostali najbardziej zasłużeni dla rozwoju podpisu elektronicznego, –
zobacz galerię zdjęć
oraz
historię podpisu elektronicznego
– a 18 grudnia w Warszawie Hotelu Radisson SAS odbyła się jubileuszowa konferencja prasowa podsumowująca minioną dekadę podpisu elektronicznego w Polsce, podczas której obecnym dziennikarzom przedstawiono opinię Unizeto Technologies na temat projektu nowej Ustawy o podpisach elektronicznych –
zobacz galerię zdjęć z konferencji
oraz
stanowisko Unizeto Technologies S.A. w sprawie projektu Ustawy o podpisach elektronicznych.

Wszystkim naszym klientom i całej branży IT życzymy Do Siego Roku 2009, a użytkownikom podpisu elektronicznego, tym obecnym i tym przyszłym, życzymy powszechnej dostępności usług elektronicznych, a samemu podpisowi więcej szczęścia i szybkiego rozwoju w nadchodzącym roku i przyszłej dekadzie, co najmniej tak szybkiego jak w roku mijającym!


Obchody rocznicowe 10-lecia CERTUM


Jubileuszowa konferencja prasowaSzanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki