Ruszył podpis kwalifikowany online w chmurze

Unizeto Technologies SA uruchomiła produkcyjnie usługę podpisu kwalifikowanego w modelu SaaS (Software as a Service). Usługa świadczona przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM umożliwia masowe podpisywanie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem modułów kryptograficznych zlokalizowanych w Centrum Danych.

Jest to kolejny etap w realizacji strategii budowy zestawu usług zaufania w tzw. „chmurze” pod marką WebNotarius. Usługi zaufania odpowiadają na rosnące potrzeby rynku i regulacje prawne wdrażane obecnie w Unii Europejskiej, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), które wraz z systemem aktów delegowanych i implementujących zastąpi w połowie roku 2016 dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz ustawę o podpisie elektronicznym.

Pierwsza umowa na świadczenie usługi podpisu kwalifikowanego online w chmurze została podpisana z klientem z sektora finansowego. Forma świadczenia usługi (w modelu SaaS) umożliwia podłączanie nowych klientów praktycznie w ciągu 24 godzin. Unizeto jest pierwszym i obecnie jedynym dostawcą takiej usługi w Polsce.

Wielkość czcionki