Polska platforma walidacji „e-Notarius” z Unizeto wskazana jako jedna z trzech zgodnych z wymaganiami unijnymi

Przedstawiciele wspólnotowego programu IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) – na spotkaniu grupy eksperckiej do spraw podpisu elektronicznego (The eSignature Expert Group) 30 lipca br w Brukseli – ocenili przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej ponad dwadzieścia europejskich rozwiązań umożliwiających walidację certyfikatów i podpisów elektronicznych. Celem weryfikacji i oceny obecnych rozwiązań jest wypracowanie stanowiska Komisji Europejskiej i podjęcie decyzji określającej metodę walidacji dostępną dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i obywateli krajów członkowskich. Wybrane rozwiązanie powinno w sposób łatwy i szybki weryfikować zarówno certyfikaty jak i podpisy elektroniczne funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej (EU) jak i poza nią.

W raporcie EVFS (European Federated Validation Services) podsumowującym wszystkie przedstawione rozwiązania wskazane zostały trzy najbardziej prawidłowe modele walidacji. W ocenie ekspertów są to: hiszpańska platforma walidacyjna „@firma”, polska komercyjna usługa walidacji „e-Notarius” oraz z zastrzeżeniami norweskie rozwiązanie „BBS”. Wybór tych trzech rozwiązań został wskazany m.in. ze względu na ich zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej o e-podpisach oraz oferowaną nie tylko walidację certyfikatów ale również możliwość weryfikacji e-podpisu. Podkreślono, że najlepsze mechanizmy tego typu powinny w przyszłości oferować odpowiedzialność prawną i techniczne wsparcie dla list TSL.

IDABC – to wspólnotowy program na lata 2005 – 2009, którego celem jest polepszenie efektywności działań europejskich organów administracji publicznej i współpracy między nimi.

TSL (Trust-service Status List) – specyfikacja umożliwiająca tworzenie i zarządzanie listami statusu usług zaufanych opracowana przez Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI). Listy TSL maja służyć dystrybucji informacji pewnej o tym, kto jest w Europie kwalifikowanym lub akredytowanym centrum certyfikacji. Narzędzie to wypracowywane w ostatnim okresie przez właściwe grupy robocze zostanie wkrótce oficjalnie zatwierdzone do stosowania w postaci decyzji Komisji Europejskiej w sprawie list TSL. Do końca bieżącego roku będą dostępne tego rodzaju listy dla wszystkich państw członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

IDABC:

BBS:

@firma:

e-Notarius:
http://ec.europa.eu/idabc/en/home

http://www.bbs-nordic.com/en/Solutions-and-Services/eSecurity/Global-Validation-Service/

http://www.epractice.eu/node/277227

http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_usluga_sprawdzenie.xml

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki