Perspektywy e-podpisu, echa konferencji EFPE w Międzyzdrojach

W dniach 26-28 września 2002 r. w Międzyzdrojach odbyła się druga z cyklu międzynarodowych konferencji – Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. Spotkanie, zorganizowane przez Unizeto sp. z o.o., zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Obecni byli między innymi: Alexander Tettenborg – Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii w Niemczech, Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny z firmy nCipher z Niemiec, Soren Duus Ostergaard – IBM z Danii.

Wygłoszono kilkanaście prezentacji i wykładów tematycznie związanych z zastosowaniami infrastruktury klucza publicznego. Współorganizatorami konferencji były między innymi firmy: Novell – główny sponsor, IBM, Oracle oraz Giesecke. Natomiast patronat medialny objęły Rzeczpospolita (główny patron medialny), Computerworld i Onet. Imprezie towarzyszyły warsztaty, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość pobrania certyfikatów Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM oraz praktycznego wypróbowania zastosowań podpisu elektronicznego.
W trakcie dyskusji towarzyszących prelekcjom i podczas rozmów prowadzonych w kuluarach dominowały tematy związane z przewidywanym rozwojem rynku usług certyfikacyjnych (w szczególności certyfikatów kwalifikowanych i bezpiecznego podpisu elektronicznego) oraz możliwością zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
W opinii Piotra Popisa z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współautora rozporządzeń wykonawczych, ustawa o e-podpisie wymagać będzie, podobnie jak każde prawo, aktualizowania i dopasowywania do istniejących realiów. Polskie rozwiązania prawne bazują na wzorach niemieckich i austriackich, przystosowane są do wymogów UE. Szanse na wygranie zaskarżenia ustawy ocenione zostały na niewielkie.
Dyrektor Jerzy Molak z Ministerstwa Gospodarki podkreślał, że fakt wejścia w życie ustawy i rozporządzeń w terminie jest sukcesem i tworzy dobre podstawy do rozwoju rynku zastosowań PKI. Mimo że pewne fragmenty aktu prawnego będą ulegały zmianom, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest nowelizacja ustawy w przyszłym roku. O projektach na przyszłość mówiła w swoim wystąpieniu Danuta Wieczorek – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Infrastruktury.
W opinii większości uczestników konferencji wejście w życie Ustawy o podpisie elektronicznym jest wielkim sukcesem. W Polsce z powodu braku kilkuset rozporządzeń wykonawczych, zapisy wielu aktów normatywnych są martwe. Tymczasem ustawa z dnia 18 września 2001 r., wyposażona w kompletny zestaw rozporządzeń towarzyszących, stanowi doskonałą podstawę do budowy rynku nowoczesnych usług przynoszących jego uczestnikom wymierne korzyści. Wskazywano szczególnie na przykłady Danii i Niemiec. W Danii oszczędności wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego szacuje się na 400 mln euro (według Sorena Duusa Ostergaarda – IBM).
Podkreślano również, że wejście ustawy w życie jest istotne w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mimo że na pełen rozwój rynku usług kwalifikowanych trzeba będzie poczekać jeszcze co najmniej kilka miesięcy, zebrane przez polskie centra doświadczenia pomogą konkurować na rynkach europejskich i dają polskim centrom certyfikacyjnym szanse na umocnienie się na rynku polskim przed wejściem do UE. Rozwój technologii PKI w Polsce spotkał się z zainteresowaniem firm zagranicznych. Przykładem może być firma Giesecke & Devrient GmbH z Niemiec.
W zgodnej opinii uczestników podpis elektroniczny może być kluczem do polskiego społeczeństwa informacyjnego.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki