Nowe usługi kwalifikowane Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM

W dniu 17.10.2006 r. Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM należące do Unizeto Technologies, jako pierwsze w Polsce uzyskało zaświadczenie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert) umożliwiające rozszerzenie zakresu dotychczas świadczonych usług kwalifikowanych o kolejne trzy usługi:

 • weryfikację statusu certyfikatów w trybie online (OCSP),
 • walidację danych (DVCS),
 • poświadczanie odbioru i przedłożenia (DA).

Uzyskanie zaświadczenia stało się możliwe po dokonaniu przez NCCert zmian w polityce certyfikacji (dokument „Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji” w wersji 1.2 dostępny na stronach www.nccert.pl). Wprowadzone zmiany są wynikiem wcześniejszej decyzji (nr 4/014497/06 z dnia 21.07.2006 r.) Ministra Gospodarki o rozszerzeniu świadczonych przez Unizeto Technologies usług związanych z podpisem elektronicznym.

OCSP (Online Certificate Status Protocol) – jest usługą pozwalającą na sprawdzenie statusu certyfikatów online, w wyniku czego generowane są poświadczenia dla wszystkich certyfikatów występujących w danym żądaniu, informujące o ich ważności lub unieważnieniu. OCSP zapewnia:

 • wystawienie poświadczenia statusu certyfikatu:
  • good – certyfikat ważny,
  • revoked – certyfikat unieważniony,
  • unknown – brak informacji o statusie certyfikatu,
 • możliwość konfigurowania wystawców certyfikatów, które są akceptowane przez usługę.
DVCS (Data Validation and Certification Server) – to usługa niezaprzeczalności, która umożliwia określenie statusu ważności i poprawności certyfikatu klucza publicznego oraz/lub ważności i integralności dokumentu w określonym czasie. DVCS zapewnia:
 • ocenę poprawności podpisanych elektronicznie dokumentów,
 • sprawdzenie ważności certyfikatów klucza publicznego,
 • dostarczenie wiarygodnych poświadczeń posiadania lub istnienia określonych danych,
 • możliwość konfigurowania wystawców certyfikatów, które są akceptowane przez usługę.
DA (Delivery Authority) – to usługa elektronicznej poczty poleconej, w której wydawane są poświadczenia nadania i odbioru przesyłek elektronicznych. DA zapewnia:
 • poświadczenia opatrzone wiarygodnym czasem pobranym z usługi Znacznika Czasu (TS – Time Stamping),
 • możliwość konfigurowania zaufanych wystawców certyfikatów, które są akceptowane przez usługę,
 • wystawianie tokenów zgodnie z normą ISO 13888:
  • poświadczenie niezaprzeczalności przedłożenia (NRST) – poświadczenie faktu, iż organ dostarczający pobrał wiadomość do przesłania,
  • poświadczenie niezaprzeczalności przesłania (NRTT) – poświadczenie faktu, iż organ dostarczający przesłał wiadomość do właściwego odbiorcy.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki