Informacja dla notariuszy używających podpisu elektronicznego po 1 lipca 2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji (link) z dn. 1 marca 2018 r., 1 lipca 2018 r. nastąpi wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2
w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną.

Jednocześnie wszystkie certyfikaty wydane przed 1 lipca 2018 r., a więc zawierające funkcję skrótu SHA-1, będzie można stosować nadal, tj. do końca okresu ich ważności, jednak aplikacje i systemy informatyczne muszą w takim przypadku umożliwiać tworzenie podpisów przy korzystaniu
z algorytmu wyliczania skrótu zgodnie z SHA-2 oraz obsługiwać certyfikaty kwalifikowane wydane zarówno w starej strukturze SHA-1 jak i nowej strukturze SHA-2.

W związku z powyższym, system teleinformatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
od dn. 01.07.2018. przestaje obsługiwać możliwość składania podpisu elektronicznego
z wykorzystaniem funkcji SHA-1, przyjmując jako obowiązkową funkcje SHA-2 (zobacz szczegóły komunikatu Krajowej Rady Notarialnej). Jednocześnie zaleca kancelariom notarialnym wykonanie aktualizacji obecnie stosowanego oprogramowania do najnowszej wersji.

Certyfikaty wydane przed 1 lipca 2018 r. opierające się na algorytmie SHA-1 będą nadal obsługiwane w systemie teleinformatycznym GIFF, pod warunkiem stosowania ich w oparciu o zaktualizowane oprogramowanie.

Aby dostosować się do nowych wymogów KRN rekomenduje: posiadać komputer z systemem Windows 7, 8 lub 10 (starsze systemy Windows nie będą obsługiwane) oraz zainstalować aktualizację programu RejNET Office. Przesyłki do GIIF za miesiąc maj (wysyłane do 14 czerwca br.) będą przyjmowane przez GIIF zarówno w starym, jak i nowym formacie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z:

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki