Informacja dla notariuszy używających podpisu elektronicznego po 1 lipca 2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji (link) z dn. 1 marca 2018 r., 1 lipca 2018 r. nastąpi wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2
w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną.

Jednocześnie wszystkie certyfikaty wydane przed 1 lipca 2018 r., a więc zawierające funkcję skrótu SHA-1, będzie można stosować nadal, tj. do końca okresu ich ważności, jednak aplikacje i systemy informatyczne muszą w takim przypadku umożliwiać tworzenie podpisów przy korzystaniu
z algorytmu wyliczania skrótu zgodnie z SHA-2 oraz obsługiwać certyfikaty kwalifikowane wydane zarówno w starej strukturze SHA-1 jak i nowej strukturze SHA-2.

W związku z powyższym, system teleinformatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
od dn. 01.07.2018. przestaje obsługiwać możliwość składania podpisu elektronicznego
z wykorzystaniem funkcji SHA-1, przyjmując jako obowiązkową funkcje SHA-2 (zobacz szczegóły komunikatu Krajowej Rady Notarialnej). Jednocześnie zaleca kancelariom notarialnym wykonanie aktualizacji obecnie stosowanego oprogramowania do najnowszej wersji.

Certyfikaty wydane przed 1 lipca 2018 r. opierające się na algorytmie SHA-1 będą nadal obsługiwane w systemie teleinformatycznym GIFF, pod warunkiem stosowania ich w oparciu o zaktualizowane oprogramowanie.

Aby dostosować się do nowych wymogów KRN rekomenduje: posiadać komputer z systemem Windows 7, 8 lub 10 (starsze systemy Windows nie będą obsługiwane) oraz zainstalować aktualizację programu RejNET Office lub innego dostępnego rozwiązania na rynku (w zależności od wykorzystywanego rozwiązania). Przesyłki do GIIF za miesiąc maj (wysyłane do 14 czerwca br.) będą przyjmowane przez GIIF zarówno w starym, jak i nowym formacie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z:

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki