Wielkość czcionki
priority1
Załóż spółkę z o.o. przez Internet z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny
W Polsce przez internet spółkę z o.o. można założyć od 1 stycznia 2012 roku. W tym roku weszły nowe przepisy, które mówią, że przy zakładaniu ww. spółki nie będzie można korzystać ze „zwykłego” podpisu elektronicznego, ale konieczny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny. Taką zmianę przynosi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o KRS, którą Sejm uchwalił 21 kwietnia 2017 roku. Przepisy lada dzień wejdą w życie. Ustawa przewiduje, że przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24, czyli przez internet, będzie można się posługiwać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.

Po co ta zmiana?
Celem wprowadzenie nowych przepisów jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. W ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały o przypadkach nadużyć, polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. przez internet. Do utworzenia takiej spółki przy pomocy „zwykłego” podpisu elektronicznego wystarczy założenie konta w systemie teleinformatycznym i podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Zidentyfikowano ponad 40 przypadków zgłoszeń takich nadużyć. Obecne rozwiązania dotyczące stosowania zwykłego podpisu elektronicznego nie dają stuprocentowej pewności, że osoba składająca podpis pod umową jest rzeczywiście tą osobą, którą została wskazana jako zawierająca umowę spółki.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?
O różnicy miedzy kwalifikowanym i niekwalifikowanym podpisem elektronicznym można przeczytać na stronie Certum PCC (Powszechne Centrum Certyfikacji).

Do założenia spółki z o.o. przez Internet może być wykorzystany:

Zestaw Certum Mini: małe, przenośne i poręczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego

Kup zestaw mini

Zestaw Certum Standard: klasyczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego

Kup zestaw standard

Co to oznacza dla osób zakładających przez internet spółkę z o.o.?
Osoby zakładające przez internet spółkę z o.o. będą musiały zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny. Dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś nieporównywalnie większa niż w momencie wprowadzania trybu S-24. Można go zakupić na przykład w Certum (https://sklep.certum.pl/uslugi-kwalifikowane.html).

Certum PCC – Powszechne Centrum Certyfikacji jest najstarszym i największym publicznym centrum certyfikacji w Polsce, działającym w skali globalnej – obsługując klientów z kilkudziesięciu krajów świata. Wśród nich są zarówno wielkie korporacje, banki, duże i średnie sklepy internetowe, małe wyspecjalizowane firmy, jak i instytucje administracji publicznej. PCC CERTUM w 2002 roku. zostało wpisane przez Ministra Gospodarki do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl). Również od 2002 roku znajduje się na światowej liście zaufanych centrów certyfikacji i obsługuje klientów z kilkudziesięciu krajów. Posiada pieczęć WebTrust dla usług certyfikacyjnych takich jak: SSL, SMIME, Code Signing, VPN i e-podpis kwalifikowany oraz pieczęć WebTrust Extended Validation dla certyfikatów EV SSL.